Voorlopige doelstelling afstudeeronderzoek

zoals te lezen richt mijn afstudeeronderzoek zich op de effecten en onderliggende mechanismen van Web 2.0 op leren binnen Communities of Practice. Mijn onderzoek heeft als doel het formuleren van hypothesen die hier inzicht in verschaffen. Of meer specifiek geformuleerd:

Een aangepaste versie van mijn doelstelling en onderzoeksmodel is op 07-02 in deze post opgenomen.

Research objective: My research objective is to formulate a set of hypotheses that explain the effects of Web 2.0 and their underlying mechanisms on the collaborative learning process in Communities of Practice, by analyzing the effects of Social Bookmarking (which includes tagging), Weblogs and Wiki’s and their underlying mechanisms on the evolving forms of mutual engagement, the understanding and tuning of the communities enterprise and the development of the communities shared repertoire.

De onderstaande figuur geeft weer hoe ik dit doel verwacht te bereiken (klikbaar):

Research Model

Welke als volgt kan worden uitgelegd:

Research Framework: An analysis of the social theory of learning and CoP’s, the relation with virtual communities and collaborative learning, and the concepts of Web 2.0 result in theoretical insights on the possible effects and mechanisms of Web 2.0 on CoP’s. These insights are enriched by analyzing (the usage of) a Weblog, a social bookmarking \& -networking service and a Wiki and their contribution to CoP’s, which results preliminary hypotheses on the contribution and underlying mechanisms of Web 2.0 to collaborative learning in CoP’s. These insights are further enriched by adding refinements from a group of experts, which ultimately results in a set of hypotheses defining the contribution and underlying mechanisms of Web 2.0 to collaborative learning in CoP’s.

Mijn onderzoeksvragen ondergaan momenteel de laatste wijzigingen en zal ik daarna eveneens posten.

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!