Een weekje struggling…

Een weekje struggling met literatuur heeft in dusverre zoveel opgeleverd dat ik mijzelf een aardig beeld heb weten te vormen van wat kerneigenschappen / vereisten zijn van Communities of Practice die door technologie moeten worden ondersteund wil het bijdragen aan het leerproces binnen Communities of Practice.

Helaas naar nu blijkt vooralsnog toch één niveautje te ‘oppervlakkig’ (waar ik dus al bang voor was :-)). Één voorbeeld:


Het gaat niet zozeer om de discussie functionaliteit die een weblog biedt, waardoor zij ondersteunend is aan Communities of Practice, maar meer om het feit dat er door discussie (en dus op een weblog) sprake is van het ‘uitwisselen van meningen’. Hiermee komen we terecht in de theorie van de Information Transaction Space van Huizing & Bouman (2000). In deze Information Transaction Space is er sprake van het ruilen van kennis door het ruilen van vragen en antwoorden. Een mechanisme dat werkt op een weblog is dus eerder het ruilen van vragen en antwoorden of het ‘uitruilen van meningen’.

Back to the lab again…

Waar was ik vanuit gegaan: Het leerproces binnen CoP’s wordt gefaciliteerd door processen van ‘evolving forms of mutual engagement’, ‘understanding and tuning the joint enterprise’ en ‘developing a shared repertoire’.

De eerste stap is nu vanuit de theorie te redeneren wat het is binnen die processen die deze processen laten werken. Dit zouden wel eens heel goed de dualiteiten (participation / reification, local / global, designed / emergent, identification / negotiability) die Wenger definieert kunnen zijn. Door participatie bijvoorbeeld kan continue betrokkenheid worden gerealiseerd. En door reificatie (letterlijk verstoffelijking) kan bijvoorbeeld een gedeeld repertoire worden ontwikkeld cq. vormgegeven.

De tweede stap is te kijken naar wat het dan precies is in die dualiteiten die ervoor zorgen dat zij werken. Of anders gezegd, wat zijn mechanismen die een invloed uitoefenen op deze dualiteiten.

Wanneer ik op dit niveau ben aanbeland kan ik gaan kijken naar de technologie kant. Ik kan dan gaan kijken naar wat het is in de onderzochte diensten (een weblog, een wiki en een social bookmarking dienst) dat deze mechanismen triggert.

Samengevat moet dat er ongeveer zo uit zien (klikbaar):

redeneer / aanpak

Ach het houd je voorlopig nog even bezig. Het brengt in ieder geval weer even wat structuur in mijn literatuuronderzoek. Opmerkingen of aanbevelingen blijven natuurlijk altijd welkom!

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!