Regulariteiten en mechanismen

In deze post zet ik de regulariteiten en mechanismen die ik door middel van mijn onderzoek wil onderbouwen uiteen. Deze zijn in het geheel nog niet definitief. Ze zullen door middel van interviews en later een focus groep interview verder worden bijgeschaafd en eventueel uitgebreid. De mechanismen zijn vooralsnog alleen gebaseerd op basis van de literatuur van Wenger (1998).

Het uiteindelijke doel van mijn onderzoek is een set van hypothesen op te leveren die deze regulariteiten en mechanismen als uitgangspunt hebben. De oplettende kijker zal merken dat dezelfde mechanismen in verschillende regulariteiten terug komen. Dit is op zich aannemelijk: er kan zowel sprake zijn van onderhandeling over betekenis op een weblog als op een wiki. Dit mechanisme werkt in beide diensten echter hoogstwaarschijnlijk wel anders (of beter / slechter). Interessant is dan ook om uitspraken te doen die deze verschillen straks beschrijven.

Collaborative writing on a Wiki:

Blogging:
Social bookmarking:


If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!