‘Bloggend leren’

De afgelopen maanden heb ik met veel plezier kennis gemaakt met social software en mijn onderzoek uitgevoerd naar de effecten van social software op het leerproces in communities of practice. Dat ik niet de enige zou zijn die zijn onderzoek richt op social software is natuurlijk niet verwonderlijk :-). Nu ik zelf ook bijna op mag voor mijn verdediging is het leuk om ook eens posts en afstudeerscripties tegen te komen van andere master studenten die zojuist hun onderzoek naar social software succesvol hebben afgerond, zoals deze van Maarten Kremers.

Kremers heeft onderzoek gedaan naar de rol van weblogs in het wetenschappelijke onderwijs. De centrale vraag die hij heeft gesteld is:

Wat zijn de mogelijkheden van een weblog binnen het wetenschappelijk onderwijs en welke weblog-applicatie is hiervoor geschikt?

en daaruit volgende deelvragen:

  1. Wat wordt verstaan onder weblogs ‘in de context van Social Software’?
  2. Wat houdt het begrip weblogs in?
  3. Op welke wijze kunnen weblogs worden ingezet binnen het wetenschappelijk onderwijs?
  4. Welke weblog-applicatie is geschikt?

   

  Interessant om te zien dat hij in zijn scriptie bloggen als persoonlijk publiceren neerzet en wikis als gezamenlijk publiceren. Dat maakt de insteek die wij met onze groepsblog hebben gehanteerd (en die ik ook in mijn scriptie hanteer) weer extra interessant.


  If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!