Slim(mer) samenwerken met Web 2.0?

YouSinds enkele maanden schrijf ik voor mijn werkgever een column over interessante, innovatieve ontwikkelingen rondom het Internet, met name Web 2.0. Het zijn vaak korte stukken die voor een breed publiek toegankelijk moeten zijn. Ik zal deze bijdragen ook hier gaan posten…

In de automatiseringsgids van vrijdag 2 februari stond een interessant artikel over SAP en de nieuwe MKB lijn A1S met een hoog gehalte SOA en Web 2.0. In de editie van een week eerder stond een artikel met als pakkende titel: “IBM verlost de wereld van de dichtgeslibde inbox”. Na verder lezen werd mij al snel duidelijk dat IBM dit wil bereiken door op een slimme manier Web 2.0 toepassingen in te zetten om samenwerking en kennisuitwisseling te stimuleren. Grote spelers omarmen Web 2.0. Interessant, maar waar hebben we het dan over?

De term Web 2.0 duidt een aantal ontwikkelingen die op het Web gaande zijn. Een exacte definitie bestaat (nog) niet, maar waar het om gaat is dat meer dan ooit tevoren de gebruiker op het Internet centraal staat. Door gebruikers gecreëerde content, participatie en collaboratie zijn daarin centrale elementen. Time Magazine riep niet voor niets JOU uit tot persoon van het jaar 2006.

Web 2.0 op het Internet is leuk, maar wat kunnen bedrijven daar nu mee? In mijn scriptie heb ik onderzocht hoe drie typische web 2.0 diensten, namelijk weblogs, wiki’s en social bookmarking ondersteuning kunnen bieden aan kenniswerkers. Één van mijn conclusies is dat een slimme combinatie van deze drie genoemde diensten, mogelijk in combinatie met social networking, wel eens hét middel zou kunnen zijn om op een laagdrempelige manier collaboratie en kennisdeling tussen kenniswerkers te stimuleren. RSS en tagging (het classificeren van stukken informatie door middel van trefwoorden) vormen daarbij essentiële ingrediënten.

(Groep)weblogs bijvoorbeeld, kunnen ideale marketinginstrumenten zijn en ondersteunen de communicatie, interactie en discussie tussen de gebruikers door middel van postings en reacties. Wiki’s zijn ideaal om gezamenlijk te werken aan een document en op die manier kennis te creëren. De accumulatie van een ieders inbreng en kennis levert een resultaat dat gemiddeld beter is dan de kennis van een enkel individu (ook wel bekend als ‘the Wisdom of the Crowd’). Social bookmarking is ideaal om op een laagdrempelige manier informatie centraal en toegankelijk op te slaan, te classificeren door middel van trefwoorden, te delen met collega’s en om nieuwe inzichten op te doen door de bookmarks van anderen.

En door deze diensten slim te combineren wordt misschien wel voorzien in een behoefte van de medewerker 2.0, waarmee de door IBM gestelde belofte wordt ingelost. Ik geloof er in…

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!