Web 2.0: Crowdstorming met gevestigde bedrijven

LivesimplicityWeb 2.0 is lange tijd een ding geweest van een brede, wereldwijde internet community en was (of is) nog nauwelijks doorgedrongen tot de individuele consument en de gevestigde bedrijven. Daar waar consumenten steeds mondiger worden, actieve betrokkenheid in plaats van passieve betrokkenheid eisen en de roep om laagdrempelige, slimme manieren om in informatiebehoeften te voorzien steeds sterker wordt, zijn feitelijk als vanzelf diensten ontstaan die aan deze veranderende consument tegemoet komen. Del.icio.us en Youtube zijn prachtige voorbeelden van diensten die zijn ontwikkeld vanuit een behoefte of een afkeer tegen de gevestigde orde en bleken al snel ook in de behoefte van een veel bredere gebruikersgroep te voorzien. De rest is bekend.

Lange tijd was onduidelijk hoe bedrijven met deze wereldwijde trend om dienden te gaan. Om een content manager van een grote Internetprovider te citeren: “Web 2.0, social software en user generated content is leuk, maar where is the money?”

Je kunt je afvragen of er op andere manieren dan via advertising, zeker voor gevestigde (misschien meer product georienteerde) bedrijven, rechtstreeks geld valt te verdienen met Web 2.0. Misschien gaat het juist wel om branding en binding met een merk en wordt er via indirecte kanalen geld verdient (bijvoorbeeld door het afzetten van meer Internet abonnementen).

Toch zie je ook binnen de gevestigde bedrijven steeds meer Web 2.0 initiatieven ontstaan. Een mijns inziens redelijk briljant concept is in verschillende vormen uitgewerkt door Dell, Philips en Yahoo.

Dell IdeaStormNadat Dell eerder met de blog direct2dell.com is gestart heeft het nu ook Ideastorm gelanceerd. Direct2dell heeft als doel nieuwe ontwikkelingen omtrent Dell publiekelijk te maken. Het is voor een groot deel een marketing instrument, tevens bedoeld om de discussie rondom het merk enigzins te kanaliseren, maar tegelijkertijd geeft Dell daarmee haar consument wel een stem in een wereld waarin de consument daar behoefte aan heeft. Gezien de meest recente post is Dell goed in staat om met deze blog te reageren op ontwikkelingen (in de blogosphere) die voorheen buiten haar bereik vielen. Met deze laatste post reageert Dell bijvoorbeeld op de beschuldigingen dat ze met Ideastorm een Digg kloon hebben gelanceerd.

Ideastorm daarentegen is, zoals de naam al aangeeft, bedoeld om ideeën te genereren. Daarmee biedt Dell de consument de mogelijkheid zelf ideeën in te voeren en op ingebrachte ideeën te stemmen. De meest populaire ideeën komen in een digg achtige presentatie op de voorpagina terecht. Wat Dell met de ideeën doet is nog onduidelijk, maar gezien het aantal toevoegingen en stemmen wint de site snel aan populariteit.

Het concept van Philips vind ik zo mogelijk nog briljanter, omdat het in speelt op een elementaire vraag: “wat betekent eenvoud voor jou als consument?” Philips propageert al tijden de slogan ‘sense and simplicity’ en met de website livesimplicity.net biedt het consumenten de mogelijkheid na te denken over wat eenvoud voor hun betekent. Net als bij Dell kan via comments op inbrengen van consumenten gereageerd worden.  Mijns inziens kan dit concept groot worden, omdat het inspeelt op een elementaire vraag.

Yahoo SuggestionsYahoo zoekt het op het wat minder filosofische vlak en laat consumenten onder meer reageren op ontwikkelingen rondom Yahoo, maar trekt het het gebruik van Yahoo suggestions tegelijkertijd ook breder. Op die manier kan Yahoo ook ideeën van consumenten filteren en in haar eigen business inzetten.

Zoals ik al zei: volgens mij zijn dergelijke initiatieven briljant als het aankomt op branding en binding met een merk. En mogelijk kan er indirect geld worden verdient doordat door gebruikers ingebrachte ideeën levensvatbaar blijken. Een vorm van user generated product development of crowdstorming (brainstorming met consumenten) eigenlijk.

De vraag is of met deze voorbeelden duidelijk wordt hoe gevestigde bedrijven met Web 2.0 om dienen te gaan. Deze manier van het toepassen van Web 2.0 geeft wel een voorbeeld, maar zo zijn er vast nog talloze andere voorbeelden te verzinnen. Wie helpt mij?

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!