“Oude wijn in nieuwe zakken?”

Op knowledgecafe is een interessante discussie gaande over het vernieuwende karakter van zaken als Web 2.0 en Peer2Peer. Met name Nigel slingerde deze discussie aan en reageert met een interessante post op zijn eigen blog. In dit licht moet ik altijd denken aan het verhaal van Anna Snel, die in haar onderzoek naar de experience economie uitkwam bij theorieën uit de jaren 30…

Volgens mij is oude wijn in nieuwe zakken inherent aan onze maatschappij. Hypes worden mijns inziens bewust gecreëerd, al is het alleen maar om adviseurs en consultants (waar ik mijzelf tegenwoordig onder mag rekenen :)) aan het werk te houden. In het geval van Web 2.0 is er sprake van een stukje voortschrijdende technologie en volgens mij ook wel een veranderende perceptie van de consument en de maatschappij (dit geldt zeker voor Peer2Peer).

Thomas Friedman beredeneert deze veranderende maatschappij eveneens prachtig (hoewel sterk vanuit technologisch oogpunt) in zijn boek the world is flat, een aanrader voor een ieder die geïnteresseerd is in de geglobaliseerde wereld. Hij stelt onder meer dat Internettechnologie, maar ook open source en nog een aantal andere kritische ontwikkelingen (waaronder de val van de Berlijnse muur!) hebben geleid tot een platter wordende aarde, waar de wereldwijde concurrentie alsmaar toeneemt. Op zich evident, maar wel interessant om te beschouwen wat ontwikkelingen als Web 2.0, peer2peer en voortschrijdende technologie teweeg kunnen brengen.

Interessante discussie, die ik jullie niet wilde onthouden…

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!