The Next Web 2007

Afgelopen vrijdag ben ik net als velen naar The Next web conference in Tuschinski in Amsterdam geweest. De line-up was indrukwekkend voor Nederlandse maatstaven, met vooral internationale sprekers waaronder Rod Beckström en Dick Hardt. Helaas bleken Michael Arrington en Felix Petersen op het laatste moment te hebben afgezegd. De meningen over het congres lopen (onder meer door afwezigheid van aangekondigde sprekers en de soms wat tegenvallende techniek) sterk uiteen. Zelf heb ik me prima vermaakt.

Over het congres zelf is natuurlijk al uitgebreid geschreven. Lees vooral het verslag van Sjors Timmer, over wat hij van de dag heeft geleerd. Ik zal me in deze post richten op wat mij persoonlijk het meeste opviel aan de presentaties. En wat is me vooral bij gebleven?

The Next web gaat over het verbinden en verweven van alles (kleine stukjes data of toepassingen) en iedereen en niet per definitie via het Web zoals we dat nu kennen. The next Web is wireless, vast, mobiel en altijd toegankelijk. Deborah Schultz verwoorde mooi: “Contact is King”. Deborah ging zelfs zover door te stellen dat transactie bijproducten zijn in de huidige economie. Dat terwijl de hele traditionele economie is gebaseerd op transacties. Volgens haar leven we momenteel in een Relationship Economie en daarin gelden andere wetten en krachten. Daarbij in ogenschouw nemend dat in the Next Web ook geldt dat “data is king” gaat the Next Web dus over transparantie, open API’s, decentralisatie, relaties, mashups en het verbinden en verweven van data en mensen en het hergebruiken van content. Met andere woorden: the new connectedness. De founder van Digg kondigde overigens via een IChat nog aan dat het in de toekomst mogelijk wordt om alles op het Internet te Diggen. Dus niet alleen verhalen, maar ook locaties, producten, afbeeldingen, video’s enzovoort. Interessante ontwikkeling die we zeker gaan volgen…

Tariq Krim van Netvibes ziet the Next Web (uiteraard) als the Widgetized web, waarbij functionaliteit van toepassingen in kleine, generiek herbruikbare componenten wordt ondergebracht (Widgets). In dit licht kreeg ook Facebook veel aandacht tijdens het congres, aangezien Facebook onlangs haar platform heeft opengesteld voor 3rd party developers. 3rd Party developers kunnen toepassingen ontwikkelen die in Facebook geïntegreerd kunnen worden. Daarmee wordt Facebook veel meer dan alleen een social networking platform.

Het congres was erg gefocust op startups en venture capitalists. Het was daarmee vooral een netwerkevent. Als je de sprekers een beetje volgt via hun blogs hoor je in de presentaties niet zoveel nieuwe dingen. Toch blijft het interessant om alles in real life mee te maken. Startups en Venture capitalists kregen op het congres veel ruimte. De eerste twee presentaties gingen met name over het venture capitalist klimaat in Europa. Daarbij werd de vraag gesteld of we nu echt jaloers moeten zijn op Slicon Valley. De conclusie is dat het klimaat voor baanbrekende technologische concepten in Silicon Valley ideaal is, maar dat er ook in Europa voldoende potentieel aanwezig is om een aantal grote successen te boeken. Het belangrijkste is echter dat er een culturele en vooral een ‘attitude’ wijziging komt waardoor we succesvol en trots kunnen en mogen zijn op wat wij als Europeanen presteren. Aldus Jeff Clavier en Saul Klein.

Diverse startups kregen tien minuten podium tijd om hun nieuwe technieken of diensten te presenteren. Twee “grumpy old men” (Jeff Clavier en Mark Canter) leverden in een muppetshow achtige setting commentaar (het Tuschinski Theater leende zich daar overigens uitstekend voor). Op het podium kwamen onder meer presentaties van eBuddy (een online IM client, Adobe Apollo (Adobe’s nieuwe RIA framework), Microsoft Silverlight (Microsoft’s FlashKilller), Mobiluck (turn your cellphone into a radar) en Respectance (share your memories) voorbij. Over de battle tussen Microsoft en Adobe had Mark Canter nog wel een slimme opmerking: wanneer geven beiden de consument nu echt eens de vrijheid om te doen met de data wat ze willen. Wanneer krijgen we de volledige vrijheid over de rechtermuisknop? Wanneer kunnen we flash filmpjes in Microsoft Silverlight integreren en vice versa? Daarop moesten beide heren het antwoord schuldig blijven, maar dat is juist waar de consument op zit te wachten, aldus Canter.

De presentatie van Tapan Bath (Yahoo Front Doors) ging met name over personalisatie. Hij ziet de toekomst van het web als een plaats waar je niet meer hoef te vertellen wat je persoonlijke interesses zijn, maar dat er een omgeving bestaat die op basis van jouw profiel en gedrag alvast suggesties doet over wat je vast leuk vindt. En op termijn wordt dit beeld verfijnd en verbeterd op basis van jouw profiel en gedrag.

Deborah Schultz
Deborah Schultz hield een inspirerend betoog voor de nieuwe relationship economie. Zij durfde de claim aan dat transacties vandaag de dag slechts bijzaak zijn en dat alles draait om being connected, relations en contacts. De kernvaardigheden van een “weaver” in deze nieuwe economie zijn volgens haar:

– Listener
– Connector
– Critic
– Partial Geek
– Detective
– Catalyst
– Diplomat
– Juggler
– Driven by relationships
– Approachable
– Intuitive
– Inquisitive

Overigens bleef ze in haar praatje het belang van face-to-face contact benadrukken. Ze noemde haar 3000 contacts die zij via verschillende media als skype, linkedin en facebook onderhoudt ook niet per definitie vrienden. Het gaat er volgens haar om dat je de mensen kent en weet wanneer je iets voor hen en zij iets voor jouw kunnen betekenen. Het draait om geven en nemen en dat hoeft elkaar niet per definitie direct op te volgen.

Dick Hardt
Een van de meest interessante presentaties kwam van Dick Hardt, CEO en founder van Sxip, een bedrijf dat zich richt op Identity 2.0. Ik had de beroemde keynote presentatie van hem al eens gezien, maar om zoiets in real life mee te maken is toch een ervaring.

Hardt had duidelijk de moeite genomen om zijn presentatie aan de actuele situatie aan te passen en kon ook al iets laten zien van Sxipper, zijn oplossing voor Identity 2.0. Eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik de toepassing van zijn verhaal in de gedaante van Sxipper een beetje een anticlimax vond. Op het oog k0mt Sxipper over als een plugin die formulieren en wachtwoorden voor jou kan voorinvullen. Met name die formulieren worden vooringevuld op basis van jouw online profiel en de juiste mapping wordt gemaakt door toevoegingen van andere Sxipper gebruikers. Toch deed deze demonstratie mijns inziens geen recht aan zijn praatje. Keyslide vond ik degene waar de zes aspecten van Identity 2.0 waren opgesomd:

1) minimal passwords
2) rich, portable profiles
3) portable credentials
4) agency / delegation
5) reputation services
6) identity services

Rod Beckström
Wat mij betreft een waardevolle afsluiting was het verhaal van Rod Beckström. Hij hield een keynote naar aanleiding van zijn boek “the Starfish and the Spider” waarin hij ingaat op de gedecentraliseerde organisatiestrategie. Hij kondigde zichzelf aan met het definiëren van een nieuwe organisatiestrategie. Hoewel leuk bedacht is zijn gedecentraliseerde organisatietheorie verre van nieuw. Deja vu naar mijn universiteitstijd waar in het boek information, organization and management ook al uitgebreid werd gerefereerd aan de network and decentralised organization.

Toch was zijn presentatie erg sterk. Voor zijn verhaal gebruikte Beckström de analogie van de zeester en de spin: als je een spin onthoofd sterft hij. Een spin is daarmee een toonbeeld van een gecentraliseerd orgaan. Wanneer je echter een arm van een zeester verwijderd, groeit uit de verwijderde arm een nieuwe zeester. En dat is volgens Beckström de kracht van de gedecentraliseerde organisatie. Om dit verhaal kracht bij te zetten haalde Beckström de slag tussen de spanjaarden en de apache indianen aan. De apache indianen waren onverslaanbaar, omdat ze gedecentraliseerd georganiseerd waren. Beckström stelt dan ook dat gedecentraliseerde netwerken (voorbeelden van vandaag de dag zijn wiki’s, craigslist, myspace en dergelijke) uiteindelijk aan het langste eind zullen trekken. Kenmerken van een gedecentraliseerde organisatie zijn volgens Beckström:

  • Passion
  • Catalysts (people with passion, such as Craig from Craigslist)
  • Shared values (ideology_
  • Circles – the core organizing unit
  • Protocols: what does it take to be a member

Lees ook het uitgebreide verslag van deze dag op upstream.

Al met al een zeer geslaagde dag die me tot de conclusie brengt dat the Next Web gaat over openheid. Openheid van data, van content, van functionaliteit, van relaties en van mensen. The Next Web gaat over het bij elkaar brengen en met elkaar verbinden van al deze eenheden.

ps. met dank aan een ieder die zijn foto’s heeft geupload op Flickr.

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!