Adoptiegraad van web applicaties onder Amerikaanse studenten meer dan 50%

Ik las een interessant onderzoek vandaag over de adoptiegraad van web applicaties in Amerika. Belangrijkste conclusies zijn dat de adoptiegraad sterk verschilt onder diverse categorieën. De adoptiegraad van web based e-mail applicaties is bijvoorbeeld vele malen hoger dan de adoptiegraad van photo editing bijvoorbeeld. Op zich niet zo schokkend natuurlijk.

Andere bevindingen zijn onder meer dat de adoptie van web applicaties niet iets is dat in de toekomst gaat plaatsvinden, maar nú plaatsvindt. Bedrijven die niet snel op de bandwagon springen lopen het risico hopeloos achter te blijven. Ook beveiliging (of het gebrek aan) wordt in het onderzoek aan de kaak gesteld.

Een op zich niet zo opmerkelijk resultaat, maar wel enorm belangrijk resultaat is de hoge adoptiegraad van Web apps onder studenten. Het gemeten percentage bedraagt hier meer dan 50%. Dit bevestigt mijns inziens het feit dat de werknemer van de toekomst significant anders gewend zal zijn te werken en het is tijd dat de organisatie van de toekomst daarop in gaat spelen

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!