The Future of Web apps: Dag 2

Na een geslaagde dag (en avond) gisteren vandaag tijd voor Dag 2. Er staan weer aantal interessante sprekers op het programma.

De moraal van gisteren is denk ik wel dat de toekomst ligt in het ondersteunen van enkele generieke platforms (zoals iPhone, gPhone, Facebook), maar vooral in open data en open identities. De social graph en portalable social networks zijn dé toekomst. Daarnaast zullen we ook een ontwikkeling zien naar gestandaardiseerde en open API’s, hier gedoopt als FOA.

Ik verbaas me eigenlijk nog steeds aan de manier waarop dit congres door participanten wordt beleeft. Het is echt ongeloofelijk, maar in iedere zaal zitten vier rijen vol met mensen met laptops op de schoot die live zitten te bloggen. Dus instantly na een talk staan de eerste verslagen online. Maar zelfs dat duurt voor velen nog te lang, dus worden tijdens de talks twitter messages of jaiku messages gepost over uitspraken. Over instant informatie verstrekking gesproken. Echt fascinerend. Om daar een beeld van te geven:

Of bijna nog fascinerender: deze post van Suw Charman is geplaatst enkele minuten voordat ze zelf het podium opging. De blogpost gaat over de presentatie die aan haar talk vooraf ging…

Goed, op naar de keynotes zelf…

Paul Graham – The future of Web apps

De eerste talk komt van Paul Graham over the future of Web apps. Zijn eerste voorspelling is dat er in de nabije toekomst veel startups zullen zijn, simpelweg omdat het starten van een web app relatief goedkoop.

Wanneer technologie goedkoper wordt, wordt alles gestandaardiseerd, maar standaardisatie zal niet alleen in technologie plaatsvinden, maar ook in functionaliteit en zelfs funding.

Graham stelt dat er in de toekomst op een andere manier naar acquisities zal worden gekeken. Hoe precies kan hij niet onder worden brengen. Daarnaast zullen startups meer risico’s nemen, maar zal de beloning hoger zijn. Het gevolg is dat founders jonger en “nerdier” zijn. Je kunt daarbij niet zonder silicon valley (laat ik dat maar vertalen als investeerders), maar investeerders zelf moeten zich ook aanpassen. Want hoe ga je om met duizenden aanvragen per jaar? Je hebt een beter beoordelingsmechanisme nodig.

Wat interessant is aan de talk van Graham is zijn veranderende kijk op het onderwijs. Als startups in de toekomst laagdrempeliger worden, zal het onderwijs zich moeten aanpassen om mensen tot ondernemers om te vormen. Dit betekent ook dat scholing meer gericht moet zijn op het verkrijgen van een college degree, omdat het een belangrijke voorwaarde is voor succesvolle startups.

De veranderingen in het startup klimaat zorgt voor veel competitors. Een idee is vrijwel nooit uniek. Fast time to market is essentieel, maar als kleine startup kan je ook sneller profiteren van veranderingen. Microsoft heeft bijvoorbeeld veel moeite om zich in het landschap van the Future of Web apps te begeven. Als startup beweeg je je veel eenvoudiger.

Edwin Aoki – Predicting the future of Web apps (AOL)

Tastbaar verhaal… Edwin introduceert drie voorspellingen:

  1. A new industry group to develop standards for building web applications and coontent for low-cost, reduced capability devise
  2. AOL to announce a major push for HTML and javascript applications on the destkop
  3. New mobile computing device, with a monder OS and open developer platform. The hardware will include a ahard drive handwriting recognition and a touch screen.

Aoki is een van de weinigen die stelt dat de future of web apps niet op technologie, maar op ideeën is gebouwd. En dat aspect wordt mijns inziens tijdens een congres onderbelicht. Het gaat met name om de startups en de ideeën die zij hadden, de technieken die ze gebruiken en de nieuwe ontwikkelingen op dat gebied. Ook de Expo draait vooral om productpresentaties. Maar voorspellingen over concepten cq. ideeën die de future of web apps vorm geven hoor je bijna niet. Interessant dat Aoki dat aankaart. Hij illustreert zijn punt met talloze voorbeelden van oude devices die doen wat wij nu bespreken.

Aoki stelt uiteraard dat er een solide platform onder de ideeën moet liggen. Maar de klant interesseert het niet of je Ruby of PHP gebruikt. Wat belangrijk is dat je concept overal toegankelijk is. Van een mobiele telefoon, naar PDA, naar Wii, naar PC.

Aoki sluit af met een aantal Lessons learned:

  • small and beautiful beats large and clunky;
  • weat the details, but dont sweat infrastructure;
  • standards and openess are important;
  • technology moves faster than society.

Grappig dat zijn voorspelling is dat we geen Future of Web apps meer zullen hebben, maar een Future of Stuff! Omdat het web overal en altijd aanwezig is en de tools dus ook. Daar komt het algemeen geldende beeld weer terug dat the future of web apps niet over het web gaat, maar feitelijk over technologie en toepassingen overal en altijd om ons heen.

Rashimi Sinha – Making your app social

Ik moet zeggen, deze keuze was lastig, omdat in het developer spoor

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!