Presentatie over web strategy / me @ Vrije Universiteit

Afgelopen vrijdag heb ik een presentatie mogen geven op de Vrije Universiteit in Amsterdam aan studenten van de master Business Administration. Doel was eigenlijk dat een collega een presentatie zou geven die inhoudelijk aansloot bij het onderwerp Interorganizational systems, maar door omstandigheden ging dat niet lukken.

Aangezien ik de colleges bijwoon om in een overstijgend thema, namelijk “how does Web 2.0 influences management of Information Systems”, participeer, was mij gevraagd het praktijk gedeelte in te vullen.

De vraag rees bij mij wat ik de studenten zou vertellen, aangezien ik tot een anderhalf jaar geleden in hetzelfde schuitje zat. Ik heb gekozen voor een storytelling, lichtelijk Dick Hardt style (leuk om eens mee te experimenteren), aanpak over mijn eigen ontwikkeling de afgelopen twee jaar: van de aanleiding van mijn msc thesis, mijn thesis en de resultaten zelf tot mijn rol binnen mijn huidige werkgever en een aantal praktijkvoorbeelden. De slides zijn hieronder te bekijken.


By rob


Volgens mij hebben de studenten het verhaal goed ontvangen. Ik kreeg in ieder geval een aantal positieve reacties. Het verhaal ging nog niet heel vloeiend, mede door korte voorbereidingstijd en het feit dat eea in engels moest, maar het smaakt naar meer!

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!