De onofficiële rollen in Enterprise 2.0

In mijn Linkedin profiel heb ik veel mensen staan die web / enterprise 2.0 gerelateerde jobs hebben. Het valt me ook op dat veel van die mensen zichzelf een onofficiële rol binnen een organisatie toedichten. Mensen die zich “unofficial enterprise 2.0 evangelist” of “unofficial community manager” noemen. Als ik dat lees roept dat bij mij een aantal vragen op:

  • wat houdt zo’n rol als onofficiële enterprise 2.0 evangelist nu precies in? Kunnen we daar onze vinger op leggen?
  • Hoe komt het dat deze rollen nog “onofficieel” zijn?
  • Zouden deze rollen niet officieel erkend moeten worden binnen organistaties?
  • Wat kunnen we er aan doen om deze rollen officieel erkend te laten worden?
  • Welke web / enterprise 2.0 gerelateerde rollen kunnen we nog meer in dit onofficiële domein benoemen?

Wie kan mij helpen de antwoorden op deze vragen in te vullen?

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!