“Kabinet kiest voor rijksbrede proef met internetconsultatie”

Via Ynno research kwam ik op een persbericht van het ministerie van Justitie over een rijksbrede proef waarbij burgers mee kunnen praten over nieuwe wet- en regelgeving. Om te quoten:

“De ministerraad heeft op voorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie ingestemd met een rijksbrede proef om burgers, bedrijven en belangengroepen via internet mee te laten praten over nieuwe regels.Naar verwachting kunnen de eerste internetconsultaties bij de voorbereiding van wet- en regelgeving in het najaar van 2008 worden gehouden. Het experiment wordt na twee jaar afgesloten en geëvalueerd.”

Ynno research heeft zelf een uitgebreide analyse geschreven waarom zij denken dat dit een goed initiatief is. Belangrijkste reden die zij noemen is dat je met dergelijke initiatieven loskomt van het “achter gesloten deuren bedacht” principe.

Ik denk dat een dergelijk initiatief indien succesvol een uiterst waardevolle case voor Enterprise 2.0 kan worden. Het gaat immers niet meer alleen om het taggen en delen van bookmarks en het gezamenlijk schrijven aan artikelen, maar om keiharde en toch vaak wat abstracte zaken als regelgeving. Ik ben benieuwd of dé burger daar klaar voor is. Maar misschien valt er een doelgroep van voldoende omvang te bereiken die dit initiatief tot een succes kan maken. En daarmee is er weer een lans voor de kracht van Enterprise 2.0 gebroken. We gaan het zien in 2010.

Hoewel in een heel andere branch denk ik dat de overheid in deze veel kan leren van de Dell case. Met name op het gebied van openheid, het geven van een stem aan de consument en het belonen van de bijdragen is Dell mijns inziens een goed voorbeeld.

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!