Toekomst van de Social Graph

Ik denk dat sinds halverwege 2007 de interesse voor social networking portability een enorme vlucht nam. Als gebruikers wordt de aversie om je steeds maar weer te registreren voor een nieuwe dienst waar je je vrienden en netwerk kunt aanmaken steeds groter. De initiatieven op dit vlak nemen dan ook flink toe: van ideeën over portable social networks, een centrale hub voor social networks, open platforms, of social network aggregators als Plaxo In de praktijk merk ik bijvoorbeeld dat ik steeds meer requests krijg van diensten als Spock of Plaxo Pulse dan van een Linkedin. Het grote verschil van die eerst genoemden? Dit zijn met name social networking aggregators. Plaxo Pulse integreert bijvoorbeeld je activiteit van verschillende sociale netwerken en toont dat in één omgeving. Ook is het een ideale omgeving om je contactinformatie te onderhouden. Dat scheelt een hoop werk.

De aansluiting van Facebook, Plaxo en Google onlangs bij dataportability.org, een organisatie die als missie heeft op basis van bestaande technologieën en initiatieven een referentieontwerp te creeren voor de ontwikkeling voor end-to-end data portabiliteit, geven maar weer eens aan dat het onderwerp hot is.

In deze discussie geeft ook Dion Hinchcliffe zijn visie op de social graph. En zoals altijd is dat weer de moeite waard. Hij benoemt uiteindelijk de volgende kernontwikkelingen:

  • De social graph zal de adresboek en contact list vervangen als centrale plaats voor het onderhouden van contactinformatie.
  • Ownership van de social graph wordt een belangrijk issue.
  • Er zal een brede adoptie plaatsvinden van open initiatieven.
  • Pogingen om de social graph te vermarkten zal de interesse in regulering doen toenemen.
  • De lijn tussen professioneel en privé gebruik van de social graph zal vervagen.
  • Open web identiteit gaat het nog even niet halen.
  • Het vereenvoudigen van het onderhoud van de social graph zal leiden tot nieuwe innovaties.
  • Het twee-weg systeem van het toevoegen van contacten wordt optioneel, zoals Spock momenteel al doet.
  • We krijgen voorlopig nog geen genoeg van social networking ontwikkelingen…

Veel van de genoemde voorspellingen worden veelvuldig gegeven en zijn dan ook wel logisch. Zijn visie op het twee-weg systeem van het toevoegen van contacten vind ik een interessante. De belangrijkste discussie die nu gevoerd wordt is echter wie nu eigenlijk eigenaar is van de data. Is dat het bedrijf dat de organisatie opslaat, degene die het netwerk heeft aangelegd of van het totale netwerk waar al je vrienden en business contacten dus deel van uitmaken? In deze is de vraag of je als deelnemer in iemand’s netwerk wel overdraagbaar wil worden naar andere netwerken gerechtvaardigd.

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!