Forrester: Online community best practices

Vorige week publiceerde Forrester een rapport (registratie vereist) over online community best practices. Het is een interessant rapport waarin achtereenvolgens de vragen of je überhaupt een community zou moeten hosten, het plannen van een community en het lanceren van een community aan de orde komen.

Het rapport is geschreven door Jeremiah Owyang, een schrijver wiens blog ik graag volg. Op zijn site lees je ook wat meer over het rapport zelf. Duidelijk is dat Owyang actief zijn lezers heeft geraadpleegd tijdens het schrijven van dit rapport. Zo komt de definitie van een online community (“An online community is an interactive group of people joined together by a common interest“) bijna rechtstreeks uit een post op zijn blog.


Het rapport beschrijft vijf doelen die een organisatie met een online community kan nastreven: listening, talking, energizing, support en embracing. Verder geeft het rapport een lifecycle van online communities en beschrijft het een groot aantal community features en hun toegevoegde waarde. Deze features zijn wel erg vanuit de technologie beredeneerd.

De aanbevelingen voor het lanceren en in stand houden van je community zijn zinvol, maar niet heel schokkend. Denk hierbij aan opmerkingen als: Stay engaged with your community by monitoring and quickly responding en Integrate your community with real-world events. Je vraagt je af of je een Forrester report nodig hebt om deze aanbevelingen te verzinnen, of dat dit algemeen geldende regels zijn in social media land.

In het licht van deze laatste vraag is een opmerking van de Drama 2.0 show een interessante: vrijwel op hetzelfde moment dat dit rapport verscheen, schreef de auteur een post op zijn weblog over de “vele uitdagingen van social media“. De conclusie die de drama 2.0 show daaraan verbindt is dat Forrester via de ene (commerciële) weg haar klanten oproept haar rapporten te kopen en vooral te investeren in social media en online communities. Via een andere (persoonlijkere) weg echter roept het personeel van Forrester echter op om waakzaam te zijn op de vele moeilijkheden die social media met zich meebrengen. Ik zou in mijn conclusie niet zover willen gaan als de Drama 2.0 show, maar een interessante gebeurtenis is dit zeker wel…

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!