De expert is terug? Of is het meer de adept?

Met de lancering van de video “the Truth About Wikipedia” van IJsbrand van Veelen tijdens the Next Web conference afgelopen vrijdag en de uitzending door de VPRO gisteravond lijkt de discussie rondom Web 2.0, amateur participatie en experts weer voorzichtig opgelaaid. Op The Next Weblog wordt in een gast post van Tessa Sterkenburg al druk gediscussieerd over de standpunten die in deze documentaire naar voren komen resulterend in een discussie over feiten en meningen (en introduceert een prachtige term: Creatocracy).

Mijns inziens biedt de documentaire een eerlijk en geldig tegengeluid aan diegenen die de afgelopen tijd misschien iets te makkelijk weglopen met de term en de successen van Web 2.0 (misschien val ik daar zelf ook onder). Tegelijkertijd denk ik ook dat de documentaire teveel een platform vormt voor Andrew Keen, de auteur van het boek The Cult of the Amateur, die zelf hartgrondig pleit voor de rol van experts.

Ik heb het boek van Keen ook gelezen en ben het maar zeer beperkt eens ben met zijn argumenten. Volgens Keen (dit standpunt hanteert hij met name in zijn boek) kan Web 2.0 niets waardevols opleveren, omdat een tool in de handen van een amateur die persoon niet als vanzelf tot een expert maakt. In zoverre ga ik wel met hem mee, maar de tools kunnen wel de (semi)-experts een laagdrempelig platform bieden om hun ‘stem’ gehoord te krijgen. In die optiek kan Web 2.0 dus wel degelijk waardevolle ‘content’ opleveren. Of we de auteurs van die content amateur of expert moeten noemen lijkt me enigszins arbitrair. Persoonlijk denk ik dat sites als Wikipedia, mijn zorgvuldig geselecteerde verzameling van weblogs die ik lees, maar ook diverse content op youtube een levendig bewijs is. Dat we deze content wel met gezonde skepsis, relativerings- en eigen inschattingsvermogen moeten beoordelen lijkt me duidelijk.

Interessant in deze discussie is overigens de benadering van het Nederlandse initiatief Gemzies. Gemzies combineert in feite de Amateur visie op Web 2.0 met Keen’s visie op de rol van Experts. Met Gemzies worden namelijk pagina’s rondom onderwerpen gecreeërd en onderhouden door liefhebbers cq adepten rond dit onderwerp die binnen die pagina een verscheidenheid aan content kunnen delen met de wereld. Niet zozeer vrije, door iedereen aangedragen informatie, maar diverse, door adepten gecontroleerde informatie. Lees meer over Gemzies onder meer op de volkskrantblog.

Ik ben benieuwd naar jullie ideeën / visie op dit onderwerp. En wat is de rol van zo’n tegenlicht documentaire in deze?

Afijn, als je de documentaire hebt gemist en nog wilt bekijken: Hij is inmiddels volledig via Youtube te bekijken:


If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!