Wat is de killer feature van een Enterprise social site?

Die vraag stel ik me al een tijdje en wordt me in verband met verschillende zakelijke projecten ook nog wel eens gevraagd. Helaas moet ik vaak zeggen dat ik dat eigenlijk ook niet direct weet. Als ik het al had geweten had ik wellicht al bezig geweest met de ontwikkeling daarvan :-). Maar nu getriggerd door dezelfde vraag van Marcel de Ruiter op zijn blog wordt het tijd om er toch maar eens aandacht aan besteden…

Ik stel mezelf altijd de voor de hand liggende vraag waarom iemand überhaupt een enterprise social network of online community zou willen? Online communities schieten momenteel als paddenstoelen uit de grond en van enige moeheid kan al snel sprake zijn. Dit kan bij zowel intern gerichte als extern gerichte communities optreden. Je moet dan ook echt iets bieden wat je van je concurrenten onderscheidt. Wat triggert je doelgroep nou écht om hun beperkte tijd in jouw community te investeren?

Toch komt op de eerder gestelde vraag vaak niet direct een bevredigend antwoord. Meestal liggen de antwoorden toch in de richting van “iedereen doet het”, “klantenbinding” en “het is hot”. Maar de reden om een enterprise community te starten ligt in het verlengde van de killer feature die voor jouw omgeving zal gaan werken. Redenen voor een online community zijn er legio, waarvan er op FastWonder Blog onlangs een paar aardige zijn gepost.

Wat die killer feature dan precies is, is moeilijk te bepalen en context afhankelijk. Of om in termen van Wim Bouman te spreken: je moet een theorie ontwikkelen alvorens je een social site gaat designen. Met een theorie kun je namelijk voorspellen of jouw initiatief in jouw specifieke context kan gaan gaat werken. Wat ik wel weet is dat de killer feature van een enterprise social network meer is dan je (bedrijfs) profiel online zetten en een discussie forum starten. Een kleine look in ABN Amro’s Flametree biedt al wat aanknopingspunten (zoals handel en events) maar is het volgens mij ook nog niet.

In welke richting de killer feature dan wel ligt? Ik denk dat het in de richting van een model van Sociality is te zoeken. Dit model wordt me de laatste maanden veelvuldig door de leden van de Maatschap voorgehouden (waarvoor dank). Dit model kan gebruikt worden om het design van social software vanuit een individualistisch, groeps en practice perspectief te benaderen.

The Realm of Sociality: Huizing et all, 2007

The realm of sociality: Bouman et al, 2007

De killer feature van een enterprise social network zal volgens dit model een positieve invloed op zowel de ontwikkeling van een practice van een community (bijvoorbeeld: het faciliteren van ideation binnen een groep van medewerkers) en de ontwikkeling van een identity (bijvoorbeeld: het zich binnen een community kunnen ontwikkelen tot een autoriteit op een bepaald gebied) en benadert dit vanuit zowel een individualistisch- (de manier waarop ik als individu kan bijdragen aan de ontwikkeling van de groep) en groepsperspectief (de invloed van de groep op mij persoonlijk). Een goed ontworpen enterprise social site houdt met al deze concepten van dit model rekening.

Ik denk persoonlijk ook dat de ontwikkeling van het semantic web kan bijdragen aan het realiseren van de visie op een integraal ontwerp voor sociality. Het idee achter het semantic web is mij nog eens door Nova Spivack goed duidelijk gemaakt tijdens de afgelopen Next Web conference. Waar het om gaat is dat data op internet wordt voorzien van metadata zodat deze data betekenis krijgt die door systemen kan worden geïnterpreteerd. De eerste toepassingen van semantic web technologie worden langzaam zichtbaar, maar het einddoel is helder: Alle informatie is op een of andere manier van betekenis voorzien door middel van metadata en kan op oneindig veel mogelijkheden aan elkaar worden gerelateerd.

Mijns inziens moet een succesvol enterprise social site (zowel intern als extern gericht) ook aan deze voorwaarden voldoen. Geen silo’s (meer), maar er is sprake van een integrated omgeving waar alle relevante informatie voor een individu, community en organisatie is te vinden. Met behulp van semantic web technologie is het mijns inziens mogelijk om relaties tussen mijzelf, mijn communitie(s) en practices waarin ik actief ben inzichtelijk te maken. Voorbeelden daarvan:

  • Ik “heb gewerkt met” hem
  • Ik “heb gewerkt op” project x
  • Ik “werk aan” X
  • Ik “heb kennis van” X
  • Ik “heb gewerkt voor” client X
  • Client X “heeft” project X “lopen”
  • Client X “heeft” Medewerker X “betrokken”
  • Client X “heeft” oppertunity X “lopen”

op deze manier integreert het semantisch web mijn verleden, mijn heden (en presence) en toekomst. Wat is jullie mening hierover? Draagt het semantic web bij aan het ontwikkelen van de killer features voor enterprise social sites? En hoe past het sociality model hierin?

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!