Brengt Sharepoint 2007 ons Enterprise 2.0?

Ik heb iets met Web 2.0 en Enterprise 2.0 naar de massa brengen… Afgelopen week heb ik een eendaagse Microsoft Office Sharepoint 2007 training in London bijgewoond. Hoewel ik vanuit een web 2.0, social media hoek vaak niet direct aan Microsoft denk als het aankomt op nieuwe manieren van werken en enterprise 2.0 is Sharepoint, gezien de massale adoptie van Microsoft in het bedrijfsleven, een speler (en product) die je niet zomaar kunt negeren. En omdat ik zelf de realiteitszin niet uit het oog wil verliezen (:-)) is het goed om te kijken wat Sharepoint te bieden heeft. De cursus gaf mij enerzijds inzicht in het Sharepoint 2007 product en anderzijds een kijkje in de keuken van hoe Microsoft met het ‘nieuwe werken’ omgaat. En ik moet zeggen: het is een andere, maar interessante kijk op enterprise 2.0 en collaboration die zij hanteren. Maar wees gerust, van mijn geloof ben ik niet gevallen…

Na een dag training blijkt dat Microsoft met Office Sharepoint 2007 duidelijk een aardig product voor Enterprise omgevingen in de markt heeft gezegd. Daar waar in het verleden voor veel zakelijke toepassingen op zichzelf staande oplossingen werden geboden, biedt Office Sharepoint 2007 nu één geïntegreerd platform voor collaboration, enterprise content management, portals, search, business intelligence en business processes. Toch veel gevraagde aandachtsgebieden in het bedrijfsleven. Met name de verregaande integratie met de Microsoft Office producten als Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Groove, Communicator en Infopath is toch wel indrukwekkend te noemen.


By rob

Naast deze demo’s kreeg ik tegelijkertijd een kijkje in de keuken van hoe Microsoft zelf dit product inzet in hun dagelijkse praktijk. En dat is op zijn zachts gezegd een radicaal andere kijk op (samen)werken dan ik tot op heden gewend ben. Mensen werken nog steeds plaats vanuit Outlook en de overige Office producten, maar het samenwerken, document management en kennisdeling is naar deze toepassingen toe gebracht en wordt daarnaast gecentraliseerd in werkomgevingen, projectdossiers, gemeenschappelijke wiki’s en meer. Op die manier is informatie niet alleen eenvoudiger centraal terug te vinden en te onderhouden, tegelijkertijd is het vinden en benaderen van mensen met de juiste expertise veel simpeler geworden. En dit is denk ik één van de meest interessante constateringen: de focus ligt nog steeds sterk op content en document beheer, maar het people aspect binnen Sharepoint is veel belangrijker geworden. In toekomstige versies lijkt dit aspect alleen nog maar verder uitgewerkt te gaan worden.

Volgens mij is het potentieel van Sharepoint 2007 groot, maar zit de moeilijkheid (zoals altijd) in het veranderproces dat nodig is om organisaties met nieuwe tools en middelen te laten samenwerken. Dit gaat ook met de adoptie van Web 2.0 niet vanzelf. Daarnaast is usability nog steeds een enorm aandachtsgebied (en struikelblok). De demo’s werden verzorgt door tech-savvy Microsoft medewerkers die Sharepoint tot hun dagelijkse bezigheid hebben gemaakt. Maar om iets gedaan te krijgen moesten ook zij soms handelingen verrichten die ik een gemiddelde medewerker van willekeurig bedrijf X niet zomaar zie uitvoeren.

Als web 2.0 evangelist raak ik vaak niet uitgepraat over nieuwe manieren van samenwerken, online communities, collaboration en meer rond tools als social networking, wiki’s en weblogs. Maar adoptie van die tools en concepten gaat lang niet altijd even makkelijk, vaak omdat ze niet direct binnen de bestaande IT infrastuctuur passen. Dit laatste aspect is met een Sharepoint omgeving niet aan de orde. Daarnaast heeft Microsoft met Sharepoint 2007 onderkend dat het zenuwcentrum van de gemiddelde kenniswerker (nog steeds) het Office pakket is. Mensen werken nu eenmaal nog steeds vanuit Outlook, Excel en Word. Het Enterprise 2.0 / collaboration concept naar die toepassingen brengen is dan ook een interessante strategie.

Wat nu de juiste strategie is (óf light-weight, op zich zelf staande, web 2.0 toepassingen implementeren óf gaan voor een enterprise 2.0 benadering rond grote systemen als Sharepoint) weet ik nog niet. Gezien de massale adoptie van Microsoft producten in organisaties zal je misschien niet onder de laatst genoemde aanpak uitkomen. Maar ik zou dan wel sterk willen inzetten op het op een laagdrempelige, web 2.0 achtige wijze van implementeren van deze toepassingen. Want als de hele web 2.0 stroming ons iets heeft gedacht is het wel de behoefte aan eenvoudige, laagdrempelige, online toepassingen voor samenwerking en kennisdeling die door iedereen begrepen worden…

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!