Rollen, taken en skills binnen online community management

Online community managementVoor een project heb ik onlangs wat onderzoek moeten doen naar de rol van community management binnen online communities. Gelukkig is er online al het nodige te vinden over online community management en social computing. Bijvoorbeeld dit rapport van Forrester heeft goede handreikingen kunnen bieden. In deze post een samenvatting van rollen, taken en skills binnen online community management.

Dat community management nodig is ben ik inmiddels wel over uit. Community management strekt zich zowel uit over een online community die (eventueel door een organisatie) wordt gerund, maar ook over datgene wat zich buiten het directe bereik van een organisatie plaats vindt. En dit alles moet ‘gemanaged’ worden (hoewel management wat mij betreft echt het verkeerde woord is).

Rollen binnen een online community strategie

Volgens Forrester zijn er in een social computing strategie globaal twee rollen nodig:

 • De social computing strateeg: een persoon in deze rol is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitrol van de online community strategie en zorgt dat de community ontwikkelingen blijven aansluiten bij de business doelen van de organisatie.
 • De online community expert / manager: een persoon in deze rol focust voornamelijk op de community zelf en de klantinteractie aldaar. Deze rol is meer operationeel van aard. De community manager vormt het gezicht van de organisatie binnen de community, maar draagt de community ook actief uit naar buiten.

Afhankelijk van de omvang van de organisatie, de community en het belang dat een organisatie aan social media hecht kan deze rol door 1 of meerdere personen worden vervuld.

Taken binnen online community management

Over taken van de social computing strateeg en de online community manager is al wat meer bekend (zie onderaan deze post enkele referenties).

Het online community management team:

 • Helpt interne teams met het accepteren en omarmen van online communities en social computing;
 • Zorgt voor goedkeuring en draagvlak bij het hoger management;
 • Voert de coördinatie met de communicatieafdeling;
 • Leidt andere belanghebbenden op;
 • Managed het budget, de resources en de staf van het community management team;
 • Verbindt de online community en social computing programma’s en initiatieven (binnen de community) met de organisatorische doelstellingen;
 • Draagt actief de waarde van social computing programma’s, gebruik makend van kosten-baten modellen, uit.
 • Ontwikkelt een strategie en plan voor het verder lanceren, groeien en onderhouden van de community. Draagt tevens zorg voor de uitvoering daarvan;
 • Zorgt voor de doorontwikkeling van de community met nieuwe strategieën, toepassingen, functionaliteiten en evenementen;
 • Zet deze rapportages op en definieert en stemt de KPI’s af met stakeholders;
 • Houdt continu hun ‘natuurlijke’ kennis rond social media tools op peil en draagt deze actief uit;
 • Verzacht en brengt de risico’s van de online community strategie in kaart samen met de juridische afdeling;
 • Is een evangelist van de community: draagt actief de community uit (zowel intern als extern), zorgt voor nieuws, publicaties, spreekt op congressen en conferenties ed;
 • Voorziet interne stakeholders van real-time en maandelijkse rapportages om het succes van de community te kunnen meten;
 • Draagt zorg voor het vloeiend lopen van de community;
 • Interacteert ‘engaging in conversation’ met de community. Monitort, leidt, begeleidt, en modereert discussies tussen leden en eventueel medewerkers;
 • Bemiddelt / bezweert conflicten tussen community leden;
 • Is een mediator tussen medewerkers en community leden;
 • Draagt via conversational marketing technieken (Jaffe, 2007) actief de organisatorische doelen binnen de community uit.

Deze taken zijn duidelijk onder te verdelen in taken met een meer strategisch karakter alsook taken met een meer operationeel karakter. Bovendien hebben de taken mijns inziens niet alleen betrekking op intern gedrag en eigen communities die zijn gestart, maar juist ook op externe communities die rond jouw bedrijf gestart worden of op externe plaatsen waar over jouw bedrijf wordt gepraat.

Skills van het community management team

Naast taken hebben community managers specifieke skills nodig om deze taken uit te voeren. Online community management vraagt toch een andere toon dan we in traditionele marketing gewend zijn. Het is iets dat Jaffe conversation noemt bijvoorbeeld. Het community management team:

 • Kan een business visie ontwikkelen;
 • Heeft een passie voor online, online communities en klant interactie;
 • Is getraind in leiderschap;
 • Is een ervaren manager;
 • Heeft een vooruitziende blik en visie;
 • Is in staat een ROI te formuleren;
 • Kan mensen opleiden;
 • Is een expert in communicatie (conversatie);
 • Is een georganiseerd type.
 • Heeft redactionele skills;
 • Heeft administratieve skills;
 • Kan feedback uit de community aggregeren en rapporteren;
 • Heeft (new) marketing skills;
 • Is thuis in online communities, communicatie en social media tools als forums, weblogs, social networks en meer. Heeft minimaal basis technische skills om deze tools te gebruiken en te onderhouden;
 • Heeft een sterke betrokkenheid bij community en de behoefte om snel en op het juiste moment te reageren;
 • Heeft savvy online communicatie skills en het uitdragen van een welkome en professionele stem. Tegelijkertijd in staat om online lasteraars discreet en op tactische wijze te managen;
 • Is geduldig; is niet degene die direct reageert binnen discussies, maar laat dat eerst aan de community over;
 • Kan goed netwerken;
 • Kan goed facilitaten en mediaten tussen medewerkers van de organisatie en de community. Hij kan zorgen dat de juiste medewerkers uit een organisatie participeren in de discussie;
 • Heeft geen 9 / 5 mentaliteit daar veel community activiteit mogelijk buiten kantooruren plaats vindt;
 • Kan faciliteren en weet lasteraars te managen.

Belangrijk is mijns inziens te focussen op het aanleren van deze skills bij bestaande medewerkers of nieuwe medewerkers aantrekken die deze skills bezitten. Gisteravond las ik in “join the Conversation” nog iets waardevols: probeer deze taken niet direct onder te brengen bij mensen die het “er even bij moeten doen”. Dan is het online community management vaak het eerste dat geschrapt wordt. Zorg daarvoor voor continue commitment.

Hoe kijken jullie aan tegen het online community management?

Goed tot zover mijn beeld van dit onderwerp. Ik ben erg benieuwd naar jullie reacties! Volgens mij is dit onderwerp voor de Nederlandse markt nog nauwelijks uitgewerkt, dus wellicht kunnen we hier de discussie rond online community management voeren.

Een ander onderwerp is natuurlijk nog hoe je je als community manager opstelt binnen een online community. Ook hier is nog het een en ander over te zeggen en daarvoor heb ik voor dit project ook het een en ander uitgezocht. Dat laat ik voor nu even voor een volgende post.

Referenties


If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!