Overheid zet nieuwe schreden op het vlak van open innovatie

Deze post is eerder deze week verschenen op het weblog van ambtenaar 2.0.

Om tot goede innovaties te komen is het belangrijk te beseffen dat goede ideeën al lang niet meer alleen van hoog uit de organisatie moeten komen. Goede ideeën komen vandaag de dag uit alle lagen van de organisatie en vanuit de meest onverwachte hoeken, ook die van de collega-gemeenten aan de andere kant van het land. Daar is de Ideeëncentrale voor.

Met het project Ideeëncentrale (www.ideeencentrale.nl) zet “de overheid” een nieuwe stap op het gebied van open innovatie en ideeënmanagement. Het gaat hier om een project van in eerste instantie zes pilotdeelnemers die het gezamenlijke initiatief hebben genomen een gemeenschappelijk platform voor ideeënmanagement (en hopelijk open innovatie) op te zetten.

Voor mij als buitenstaander was dit voorafgaand aan dit project een redelijk revolutionair idee als je leeft in de veronderstelling dat veel overheden nog maar net buiten de eigen organisatiegrenzen aan het kijken zijn. Laat staan dat ze andere overheden middels een open en online platform voor ideeënmanagement in hun eigen keuken laten meekijken. Toch is dat precies wat er binnen dit project gebeurt en beschouwd in het licht van de recente ontwikkelingen rond web 2.0 en de Ambtenaar 2.0 is dit misschien ook wel weer niet zo’n gek idee.

De Ideeëncentrale faciliteert ideeënmanagement over overheidsinstanties heen

De ideeëncentrale kent in hoofdlijnen twee invalshoeken:

  1. een overkoepelend deel waar alle ideeën van de deelnemers zichtbaar zijn, en
  2. een overheidspecifiek deel waar leden van een betreffende overheidsorganisatie ideeën kunnen indienen en waar het ideeënmanagement proces wordt afgehandeld

Als deelnemende ambtenaar kun je op deze manier alleen ideeën indienen binnen je eigen deelnemende overheid. Wel is het mogelijk om op ideeën binnen andere overheden te stemmen en te reageren en kun je je ook door ideeën van andere overheden laten inspireren. Want waarom zou een goed idee binnen gemeente A niet ook in gemeente B kunnen werken?

Met alleen een site ben je er nog niet

Het platform is slechts één onderdeel van de totale visie die met dit project wordt neergezet: deelnemende organisaties richten binnen hun eigen organisatie een proces van ideeënmanagement in en stimuleren actief een klimaat waarin het indienen van ideeën wordt aangemoedigd en het gebruik van het ideeënplatform als een kans wordt beschouwd. Dit is een essentieel onderdeel van het potentiële succes.

Een eerste belangrijke taak van het ideeënplatform is het faciliteren van het proces van het indienen van een idee door een ambtenaar tot aan het afhandelen van het idee door een innovatiemanager, samen met de indiener van het idee. Een tweede, minstens zo belangrijke taak van het ideeënplatform is het stimuleren van open ideeënmanagement over overheden heen en het inspireren van ambtenaren tot het indienen van nieuwe ideeën. En dat lijkt me in de huidige tijd een nobel streven. Een belangrijke drive is ook het verhogen van medewerkertevredenheid en het vergroten van de efficiency.

Ook burgers?

De initiatiefnemers van de ideeëncentrale hebben een visie waarin straks mogelijk alle overheidsinstanties van Nederland op het platform zijn aangesloten. Dagdromen we nog even verder voorzie ik een platform waar in de (nabije) toekomst ook de deuren opgaan voor burgers, waardoor een omgeving ontstaat waarin ambtenaren en burgers gezamenlijk werken aan innovatieve ideeën die het klimaat van de overheid en de burger verbeteren. Een mooie gedachte …

disclaimer: ik heb als web strategie consultant meegewerkt aan de realisatie van het ideeënplatform

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!