“Everything Community”

imageIk heb me vaak afgevraagd waarom (Noord-)Amerikanen op het oog een stuk minder moeite hebben met de adoptie van social networks en online communities dan let’s say, wij Nederlanders of Europeanen. Ik kan dit gevoel niet helemaal met cijfers of feiten staven, maar toch lijkt er in ons land een wat grotere terughoudendheid te bestaan richting de adoptie van online communities. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het voor mijn gevoel toch wat beperkte Nederlandse succes van social media sites die zijn afgeleid van succesvolle Amerikaanse tegenhangers. En dit zal niet alleen in schaalvoordelen zitten.

Ik denk dat mijn vakantie in Canada naast een kijk in de ietwat bizarre levensstijl van veel Oost-Canadezen ook een mogelijke en interessante verklaring heeft verschaft in de massale adoptie van online communities aan de overkant van de grote plas en de wat minder hartstochtige adoptie daarvan in Nederland.

Mijns inziens ligt de reden voor de massale adoptie van online communities in noord-Amerika in het feit dat ook in de offline wereld alles wat de Amerikanen en Canadezen doen betrekking heeft op communities. Het land ‘ademt’ community! Geen (politiek) reclame spotje komt voorbij zonder het woord community te noemen (naast het etaleren van een extreme obsessie voor hoge voedsel- en brandstofprijzen). Burgemeesters die zichzelf presenteren “are there to take care of the community”. Burgers doen niet aan vrijwilligerswerk, maar zijn “community volunteers”. Supermarkten “are providing the community” En ook de hierboven afgebeelde bordjes zijn in menig stad op iedere hoek van de straat te zien. Het woord wordt zelfs zo vaak gebruikt dat het bijna een vieze lading krijgt. Vooral als je er een typische Amerikaanse en vaak wat zoetsappige stem bij voorstelt waarmee het spotje is ingesproken :-).

Het begrip community wordt de Noord-Amerikanen dus al van kinds af aan offline met de paplepel ingegoten. Dit feit is mijns inziens cruciaal om te begrijpen waarom met name Noord-Amerikanen op het oog gemakkelijk(er) aansluiting vinden bij en participeren in online communities. Voor de Noord-Amerikanen is het begrip (online) community immers helder, begrijpelijk en niet meer dan gewoon. In Nederland (en in Europa zo je wilt) kennen we dit naar mijn idee veel minder, wat de nodige scepsis en weerstand richting online communities zou kunnen verklaren. Het wegnemen van dit onbegrip is dus logischerwijs een eerste horde die we moeten nemen in omgevingen waarin het begrip community niet zo diepgeworteld is als in dit voorbeeld. Maar de vraag is of dit ooit op dezelfde schaal haalbaar is…

Verder maar een woord voor de rondtrip door Oost-Canada: Mindblowing. Ik kan het iedereen aanbevelen.

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!