Social Media, Nederlandse consumenten & Bedrijven

Een interessante post vandaag op Marketingfacts over een onderzoek naar het gebruik van social media in de Nederlandse Markt. Avanade vondt uit dat bijna 2/3 van de Nederlanders contact probeert te zoeken met bedrijven via Social Media. Tegelijkertijd blijft het bedrijfsleven nog erg terughoudend in de inzet van social media vanwege onvoldoende zicht op de mogelijkheden of twijfels over veiligheid.

Interessant om eens zo’n onderzoek te lezen. De staat van social media in Nederland blijft vaak wat ondergesneeuwd in vergelijking tot de grote voorbeelden als de US. Een dergelijk onderzoek toont mijns inziens maar weer eens aan dat het nu echt tijd is voor bedrijven om hun laatste onzekerheden van zich af te schudden en een social media strategie te ontwikkelen waarin zij het sociale web omarmen. Je klanten doen het al (lang) en ook de voordelen zijn legio. Zo beschrijft Avanade op basis van haar onderzoek bijvoorbeeld de positieve invloed op personeelswerving, verbetering van interne samenwerking, verbeterde reputatie en klantenfeedback. Niet alles wordt blijkbaar uitgedrukt in harde omzetstijging…

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!