2009 wordt het jaar van duurzame ‘implementaties’ van Web 2.0

cheering-business-people-thumbWat ik de afgelopen dagen lees in alle voorspellingen rond social media in 2009 lijkt 2009 echt het jaar te worden waarin Web 2.0 zich zal moeten bewijzen. Waarin we op zoek gaan naar duurzame toepassingen en implementaties van de concepten die we aan Web 2.0 toerekenen. Voor Web 2.0- en online community initiatieven zal de nadruk nog meer gaan liggen op directe of indirecte maar vooral meetbare voordelen. Wat is de ROI en wat zijn nu echt de aantoonbare business benefits voor de (net iets boven) gemiddelde organisatie? 2009 Is het jaar waar we niet veel langer meer kunnen teren op die paar mega succes cases die Lego en Dell vormen. Komen we niet meer weg met modelletjes die Web 2.0 uitleggen. Tijd voor actie dus!

De potentie van Web 2.0 is de afgelopen jaren wel duidelijk geworden, maar een juiste en succesvolle strategie, aanpak en implemenatie die aantoonbaar resultaat levert is niet zo makkelijk. En over dit gegeven werd in het verleden mijns inziens in de web 2.0 wereld te makkelijk overheen gestapt. Forrester’s Groundswell heeft de deur opengezet om op een ‘eenvoudige’ en laagdrempelige manier een social web strategie te formuleren. Maar daarmee ben je er nog lang niet en dreig je naar mijn mening te vervallen in losstaande initiatieven, die wellicht op zichzelf succesvol zijn maar weinig geaccepteerd en geïntegreerd zijn in je organisatie. Ik heb al eens beargumenteerd dat Forrester mijns inziens te weinig op de eigen bedrijfsstrategie focust en besteden ze nog minder aandacht aan de organisatorische implementatie en de “cultuur problematiek” die dat met zich mee brengt. Om het samen te vatten:

Co-creatie is een ambitieuze en interessante doelstelling, maar hoe transformeer je een organisatie die al decennia lang gewend is via eigen R&D processen zelf producten en diensten te ontwikkelen, om daar vervolgens een markt voor te vinden of te creëeren en hun ‘uitvinding’ vervolgens te vermarkten? Hoe richten we processen, organisaties (cultuur),  gegevens, systemen, en IT zodanig in dat Web 2.0 tot in de haarvaten van een organisatie succesvol doordringt?

Deze vraag is mijns inziens exemplarisch voor de stap die we het komende jaar rond de inzet van Web 2.0 moeten gaan maken en ik wil hier zelf ook het komende jaar wat van mijn aandacht op richten. Ik ben erg benieuwd naar jullie mening over dit standpunt! Is dit inderdaad de situatie waarin we verkeren? Herkennen jullie deze vraag? En waar moeten we beginnen om deze vraag te tackelen? Wat zijn interessante startpunten om tot een formulering te komen?

Laten we in 2009 proberen met elkaar die stap te maken. Hier op dit weblog en via de bestaande bloggerscommunity die zich op dit onderwerp richt!

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!