Knowledge Plaza is Kennismanagement 2.0

logoSinds mijn afstudeeronderzoek in 2006 heb ik ergens een zwak voor kennismanagement… maar dan op de meer sociale manier. In mijn onderzoek heb ik onderzocht wat de effecten van het gebruik van social software zijn op kennisintensieve groepen van mensen (Communities of Practices). Meer specifiek heb ik onderzocht hoe het gebruik van wiki’s, groepsblogs en social bookmarking het leerproces binnen Communities of Practice ondersteunt. Vanuit deze achtergrond heb ik altijd veel waarde gehecht aan het gebruik van platforms als Kenniscafé.com en het wat oudere WatVindenWijOver. Vandaag kan ik daar een nieuw platform aan toevoegen: Knowledge Plaza.

Communities of Practice

De resultaten van mijn afstudeeronderzoek waren positief en sindsdien ben ik gefascineerd door het gebruik van social media in mijn dagelijkse werk en online activiteit en de rol die social media kan spelen binnen Communities of Practice. Communities of Practice zijn immers een totaal andere benadering van kennismanagement dan traditioneel (jaren 90 / begin 20e eeuw) tegen dit onderwerp werd aangekeken. Van kennis als object, codificeerbaar en te documenteren in starre, door experts gecreëerde omgevingen waarbij iedereen gebruik maakt van dezelfde, top down opgelegde ‘kennis’ naar een meer subjectivistische, context afhankelijke en bottom up benadering van kennis als proces van onderhandeling over betekenis(geving). Dit impliceert ook dat kennis iets is dat groeit, dat door een gebruiker zelf wordt gecreërd op basis van zijn verleden, het heden en de toekomst. Met Rene Jansen heb ik dit enige tijd terug in een artikel als kennismanagement 2.0 aangeduid.

Knowledge Plaza is Kennismanagement 2.0

contents

afbeelding klikbaar

Het continue karakter van weblogs, wikis, tags en social bookmarks creeëren als geheel iets over tijd: door te bloggen of websites te verrijken met metadata en tags wordt over een langere tijd betekenis gegeven aan een onderwerp. Knowledge Plaza is in mijn ogen een enterprise ready systeem dat kennisintensieve Communities of Practices kan ondersteunen door enterprise social search, social bookmarking en collaboration te faciliteren en te integreren met bestaande IT huishouding. Juist deze integratie met bestaande IT omgevingen maakt Knowledge Plaza een interessante kandidaat voor bedrijven die het zoeken, vinden, bewaren en verrijken van informatie binnen een organisatie naar een 2.0 niveau willen tillen. Het voelt ook als een product dat zo bij iedere multinational naar binnen geschoven kan worden.

Drie pijlers – jouw dashboard, een plaza en integrated (vertical) web search

Knowledge Plaza kan contacten, offline referenties, web, e-mail en zo’n 40 typen office documenten centraal opslaan, koppelen vanuit en met bestaande bronnen, taggen, waarderen, bookmarken, becommentariëren, bundelen in groepen en relateren aan contacten, facetten en meer. Op die manier worden platte informatiebronnen op een bijzondere manier verrijkt, het werk van de kenniswerker vergemakkelijkt en Communities of Practice gefaciliteerd met daarbij gebruik makend van een slimme, op wetenschap gebaseerde userinterface met slim en juist gebruik van ajax om de gebruikerservaring te optimaliseren. Een mooie feature voor kennisintensieve organisaties en research firms is het automatische genereren van rapporten uit de wiki’s, inclusief gerelateerde content als websites, zoekopdrachten en documenten, waardoor Knowledge Plaza bijna een integraal platform én onderdeel kan zijn van de dagelijkse praktijk van kenniswerkers. Maar goed: plaatjes zeggen altijd meer dan duizend woorden (afbeeldingen zijn klikbaar).

socialnetworkscontextverticalsearchrapportenwikisaround-search

Kennismanagement 2.0. Enterprise ready?

Informatie silo’s, enterprise search en het vindbaar maken van informatie binnen grote organisaties is en blijft een crime. Kennisintensieve groepen van mensen die samenwerken in Communities of Practices zullen dan ook ook nooit voor de volle 100% gefaciliteerd gaan worden. Hun subjectivistische kijk op kennis laat dat niet toe. Knowledge Plaza gaat dit ook niet oplossen, maar biedt wel een interessante kijk (en product) op enterprise social search, kennismanagement 2.0 en de ondersteuning van Communities of Practice. Het biedt in ieder geval de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteiten die je in een gemiddelde social application mag verwachten. En door de integratie met bestaande IT systemen komt het daarmee aardig in de buurt van een Enterprise Ready kennismanagement 2.0 omgeving.


By rob

Wat zijn jullie ervaringen met het gebruik van enterprise social search en kennismanagement 2.0 binnen kennisintensieve organisaties? Naar wat voor omgevingen wordt gekeken? Welke tools worden gebruikt? Hoe ver zijn organisaties in deze? En heeft Knowledge Plaza in jullie ogen een goed product?

ps. Ik schrijf deze post op persoonlijke titel en niet op verzoek van knowledge plaza. Het product heeft mij zelf overtuigd :-)

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!