Eerste Community Manager bijeenkomst in Dauphine

listenOp Initiatief van Kirsten (community manager van Hallo! van de Kamer van Koophandel) vond vanavond een eerste online community manager bijeenkomst plaats in Dauphine in Amsterdam. Mede naar aanleiding van deze blogpost blijkt er behoefte te zijn om ook in Nederland na te denken over en gezamenlijk invulling te geven aan het vak van community manager.

Het was dan ook niet zo moeilijk om een kleine groep enthousiastelingen (varierend van adviseurs tot community managers van verschillende (zakelijke) communities) bij elkaar te krijgen voor een eerste bijeenkomst om kennis te maken en onze doelen, wensen en ambities uit te spreken. Primaire doelen liggen voor de hand:

  • kennismaking, netwerken en kennisdeling
  • Bespreken van best practices, do’s en dont’s, randvoorwaarden, taken, rollen, verantwoordelijkheden en succesvolle cases om op die manier invulling te geven aan de ‘functieomschrijving’ van community manager

Maar de ambities rijken wel verder, aangezien een dergelijk ‘officieel’ initiatief nog niet lijkt te bestaan. We zijn dus zelf in staat grotendeels invulling te geven aan het initiatief en daarmee het vak van community manager. Te denken valt aan round tables, trainingen, workshops, een vereniging (Community Managers Association ?) en misschien ooit een boek :-)

Afijn: genoeg plannen en ideeën en een geslaagde kennismaking. Digitaal contact vindt plaats via de Online Community Manager groep op Linkedin. Lidmaatschap kan, maar we verwachten wel actieve participatie van deelnemers. De bedoeling is om dan ook periodiek bij elkaar te komen om de inhoud in te gaan met onder meer cases etc.

Ik ben erg enthousiast over dit initiatief en denk dat het een belangrijke bijdrage kan leveren aan het begrijpen van het faciliteren van de de relatie tussen klant en bedrijf (wat denk jij @tonwesseling ;-))? Ik hoop professionals die een zelfde gevoel krijgen bij dit initiatief dan ook in de Linkedin groep of tijdens een van de volgende fysieke bijeenkomsten te treffen.

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!