Adoptie van Social Media onder B2B technology buyers

online_business_networking_groupsSocial Media worden vaak het feestje van consumenten en Business 2 Consumer bedrijven genoemd. Ik heb daar op zich wel wat moeite mee, want social media gaat in de eerste plaats om menselijke gedrag en menselijke interactie. Alsof dat in een zakelijke context, in een B2B relatie niet voor zou (kunnen) komen.

Echter de voorbeelden van Social Media in een B2B context houden niet over. Weblogs als B2BSocialMedia.com proberen daar verandering in te brengen door de impact van Social Media op B2B organisaties in kaart te brengen. Onderzoeksfirma Forrester helpt eveneens een handje met een onlangs gepubliceerd rapport naar het gebruik van Social Media onder “technology buyers” in een B2B context. In deze post de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek.

In het onderzoek, uitgevoerd door Laura Ramos, wordt uitgegaan van het feit dat “Technology buying” een sterk collaboratief proces, en daarmee uitermate geschikt voor gebruik van Social Media is. Om dit punt te staven is onderzoek gedaan onder ruim 1200 beslissers / kopers in de technologie industrie.

60% van technology buyers orienteert zich via technische support forums

Het onderzoek toont aan dat technology buyers zich voornamelijk laten informeren en beïnvloeden door peers. Het ligt voor de hand dat ze daarmee met name technische support forums raadplegen in hun proces. Ruim 60% van de ondervraagden geeft aan van dergelijke fora gebruik te maken. Belangrijk hierbij op te merken dat dit niet betekent dat deze 60%, zoals Forrester dat noemt, ook “creators” zijn (dus actief bijdragen). Een groot deel van hen zal net zo goed een zogenaamde “spectator” zijn. Zij lezen en baseren zich dus op de footprint die van jouw producten, diensten of merk online bestaat. Daarnaast geeft ook 22% van de ondervraagden aan dat ze social media en social networks gebruiken om hun keuzes te valideren. De figuur hieronder geeft wat statistieken uit het onderzoek.

socialmediadoption

Aangezien het een voorspelling is voor verwacht gebruik het komende jaar kunnen de cijfers uiteraard hoger of lager uitvallen. Op de cijfers omtrent het gebruik van fora na ben ik overigens nog niet extreem onder de indruk van de adoptiecijfers, die natuurlijk enigzins gekleurd zijn door het onderzoek in de technologiesector. Wat jullie?

Gevolgen voor je Social Media Strategie

Daar waar de algemene tendens heerst dat Social Media geen zaak is voor B2B bedrijven tonen dergelijke onderzoeken wel degelijk aan dat kopers en beslissers wel degelijk gebruik maken van dergelijke media, al is het maar voornamelijk in een “spectator” rol. Hoewel de cijfers nu nog niet wereldschokkend zijn, tonen deze en vergelijkbare onderzoeken wel aan dat de adoptie, en daarmee het belang groeit. Zorgen voor een goede zichtbaarheid en aanwezigheid in deze media is dus ook voor bedrijven in een zakelijke context zeer relevant. Het maakt zelfs een onderwerp als webcare en “salescare” in een B2B context realistisch:  kan je op een laagdrempelige, eerlijke en open manier begeleiden of participeren in het oriëntatie en consideratie proces van deze doelgroep?

Iets om in je Social Media strategie rekening mee te houden…

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!