Ook het onderwerp is bepalend voor je social media strategie

Vlag_geslaagdDat je niet langer meer het eerste de beste social media initiatief kunt lanceren in de hoop op een quick win is iets dat ik al langer bepleit. Nu social media steeds meer doordringen in het dagelijks leven van de gewone consument is het aan bedrijven om naar strategische toepassingen van social media te zoeken die ook daadwerkelijk waarde toevoegen aan enerzijds de consument, maar anderzijds ook zeker aan de organisatorische doelstellingen.

Maar waarom zet je social media eigenlijk in? Groundswell is één van de meest gewaardeerde beschrijvingen van hoe je kunt komen tot een onderbouwde inzet van social media, maar mist naar mijn mening de link met organisatie doelstellingen. Organisatiedoelstellingen is één, het onderwerp waaromtrent je social media wilt inzetten is echter een tweede dimensie waar Groundswell weinig aandacht aan besteed. En dat het onderwerp waaromtrent je social media in wilt zetten belangrijk is bewijst onderstaande Twitter conversatie die ik dit weekend met Sjef Kerkhofs van Stepfree had. Sjef doet onderzoek naar het gebruik van social media in het oriëntatieproces van scholieren op de middelbare school ten tijde van de studiekeuze. De uitkomsten zijn op z’n zachts gezegd verrassend.

Al bij de aanbevelingen en beperkingen belandt in mijn thesis….einde is in zicht!

@sjefkerkhofs klinkt goed. Waar schrijf je je scriptie eigenlijk over? Is er iets online over te lezen?

@martinkloos Oriëntatiegedrag van 6 VWO leerlingen op internet ten tijde van studieorientatie

@sjefkerkhofs ah nice. Businesscase voor hogescholen en universiteiten om te investeren in online en social media?

@martinkloos Zwart witte uitkomst: ze gebruiken heel traditioneel enkel en alleen de website van de onderwijsinstelling

@sjefkerkhofs verwacht? Onderzoeken roepen natuurlijk al tijden over de onstuitbare opkomst van sociale netwerken als bron van recs

@martinkloos inderdaad, en die opkomst schijnt dus is geval van opleidingsorientatie totaal niet ter sprake [te zijn]

@martinkloos De website van de onderwijsinstelling wordt vertrouwd, blogs en social networks totaal niet.

@martinkloos Denk voor een groot deel te danken aan het feit dat het over een zeer hoge betrokkenheidskeuze gaat met veel toekomstimpact.

@sjefkerkhofs opvallend. Erg benieuwd welke conclusies je er aan gaat verbinden. Wordt het publiek beschikbaar?

@martinkloos Ik denk het wel ja….moet nog even kijken hoor, maar zit er dik in. Iig in samenvattingvorm

@sjefkerkhofs goed om te kijken of dit blijvend / veranderend fenomeen is en hoeverre je het als Uni / Hogeschool positief kan beïnvloeden

@martinkloos Leuke is: bij algemene zoektocht naar info (producten/diensten) prefereren ze weblogs/fora/soc.netw., maar bij opleiding niet!

@sjefkerkhofs wel interessante findings. Vormt duidelijke basis voor social media strategie

@martinkloos Voor uni’s en hbo’s wel ja :) Dat was het doel ook van onderzoek. Hopelijk zijn uni’s en hbo’s ook geinteresseerd :)

De belangrijkste stukken zijn gehighlight. Wat zegt dit nu precies? Studenten blijken niet of nauwelijks gebruik te maken van andere online media dan de website van een hogeschool tijdens het studieorientatieproces, maar hebben er tegelijkertijd geen moeite mee om social media te gebruiken bij de zoektocht naar informatie over producten en diensten. Met andere woorden: het onderwerp waaromtrent social media wordt ingezet bepaalt het nut of de noodzaak ván social media.

Ik wil niet zeggen dat hogescholen en universiteiten moeten stoppen met het kijken naar de inzet van social media. Ik denk juist dat deze uitkomsten van Sjef aantonen dat er nog een enorme mogelijkheid ligt voor die instellingen die een kwalitatief, hoogwaardig en betrouwbaar stemgeluid laten horen in social media. Het beeld kan dan zomaar in eens omslaan en kan het gebruik van social media tijdens studieoriëntatie een snelle vlucht nemen. Maar voor die definitieve conclusies wachten we met spanning op het onderzoek van Sjef.

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!