Van Social Media naar Social Business

Er lijkt de afgelopen tijd een beweging op gang te komen waarbij een duidelijke professionalisering van het onderwerp social media zichtbaar is. Voorspellingen voor 2010 hebben laten zien dat dit een belangrijk jaar gaat worden voor dit onderwerp. 2010 Zal het jaar zijn waarin proefondervindelijk inzetten van social media naar de achtergrond zal verdwijnen, de focus verdwijnt van technologie en platforms naar mensen en interactie en organisaties met een gedegen plan, met daarin duidelijke doelen, ambities en meetbare KPI’s  aan de slag gaan. Althans, bij die bedrijven die structureel en duurzaam met social media aan de slag gaan, omdat zij daar de waarde van inzien. Het is ook een jaar waarin Social Media zich zal moeten bewijzen. Al die online activiteiten moeten onder aan de streep natuurlijk ook waarde opleveren (in welke vorm dan ook).

Met deze verscherpte focus ontstaan er nieuwe denkrichtingen en termen die deze toenemende volwassenheid dekken. Één daarvan waar we mijns inziens het komende jaar nog meer van gaan horen  is Social Business (Design), een term die ik inmiddels ook in seats2meet van een aantal interessante personen meermalen heb mogen opvangen.

In dit kader heb ik met veel interesse posts van Brian Solis op zijn eigen blog en op Mashable gelezen over het volwassen worden van social media strategie. Met name in zijn ten stages of Social Media post schemert duidelijk de zicht op het transformeren van bedrijfsprocessen door.

Op zich is Social Business geen nieuwe term. Het is een term die nu vooral gebruikt wordt voor organisaties die meer vanuit filantropische, non-profit gedachte zaken doen. Een beetje in de richting van het mutual sustainablity denken. Maar het is mijns inziens ook zeker een term die kan slaan op bedrijven die succesvol en tot in de kern van de bedrijfsvoering klanten betrekken en moderne, social technologieën inzetten.

Geen idee nog hoe zich dit gaat ontwikkelen de komende tijd. Ik heb het idee dat Social Business (Design) als term de lading beter dekt dan social media, daar het meer zegt over de impact die online heeft op bedrijven en bedrijfsprocessen en inzicht geeft in het feit dat bedrijven ook intern moeten veranderen om met deze veranderende wereld om te gaan. Daarnaast haalt het de hype uit de term social media en geeft het tegelijkertijd aan dat het om meer gaat  dan alleen online. Markten openbreken, echt luisteren naar de klant en duurzaam zaken doen zodat klant en bedrijf uiteindelijk tevreden zijn, zijn allemaal thema’s die je hier onder kunt scharen.

Een onderwerp om naast social media strategie te ontdekken de komende tijd…

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!