Business KPI’s en metrics voor Social Media

Het kwantificeerbaar maken van de voordelen van social media is een onderwerp dat me de laatste weken flink bezig houdt. Zonder direct een Excel met een rekensom op te willen leveren (daarvan is er al een aantal online te vinden) blijft het waardevol om vrij snel op basis van een aantal KPI’s en metrics vast te stellen wat de inzet van social media voor een specifieke organisatie kan betekenen.  Voor believers van social media liggen de voordelen van social media voor de hand, maar om het management van een organisatie te overtuigen is er meer nodig dan het noemen van de (vaak zachte) benefits van social media en wint Return on Investment het nog altijd van Return on Engagement (heb ik inmiddels maar weer eens uit eerste hand mogen ervaren)…

Er is de laatste tijd al een aantal meer op business gerichte KPI’s voor social media ontstaan, waarbij de Digital Footprint index en SIM-Score toch wel twee veelbelovende zijn. In een onderbouwing richt ik me dan ook, in lijn met het framework voor social media strategie dat ik graag hanteer, op specifieke business KPI’s om de voordelen van social media uit te drukken. Metrics als pageviews, bounce rates, clicks etc zijn daarin slechts onderbouwend en geen doel op zich,  In de figuur hieronder (klikbaar) een eerste opzetje, mede tot stand gekomen door het uitstekende rapport van de Amerikaanse Word of Mouth Association.

Doel van de komende paar weken om deze KPI’s verder te onderbouwen met 1) hoe kan social media daar nou concreet aan bijdragen (wat werkt wel / niet / beter) en 2) hoe kan je de bijdrage van social media aan deze KPI’s meten? Zonder overigens direct te zeggen dat social media in deze KPI’s altijd tot een positieve bijdrage leidt :).

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!