“10 social media regels gebaseerd op data”

In de altijd voortdurende zoektocht naar feiten, onderbouwingen, data, inzichten en voorbeelden waarop een onderbouwde, hype-less social media strategie kan worden gebaseerd (:-)) kwam ik vandaag via @polledemaagt op een post van Taddy Hall op iMediaConnection over “10 essential social media rules based on data“. Niet allemaal even bekend, maar dessalnietemin niet te onthouden materiaal, dus vandaar even een opsomming en een Nederlandse samenvatting:

  1. De 1% regel: veel gehoord, vaak verguisd en onder meer afhankelijk van type community en soort platform, maar ook in data van Hall blijkt dat gemiddeld 1% van je bezoek verantwoordelijk is voor het merendeel van het verkeer en interactie. Een belangrijk deel van je aandacht in een social media strategie zal dus naar deze groep uit moeten gaan.
  2. De 2-4x regel: Uit onderzoek blijkt dat bezoekers die binnenkomen via influentials 2 tot 4 keer meer converteren dan bezoekers die afkomstig zijn via andere type bronnen. Dit gegeven zal invloed moeten hebben op de manier waarop je bezoekers vanuit die bronnen ontvangt (landingspages) en hoe je je influentials benadert.
  3. De New Media – New Pipes regel: Steeds belangrijker wordt hoe je klanten online met jouw data omgaat. Content die consumenten over je merken, producten en diensten creëren en via word-of-mouth verspreiden blijkt veel waardevoller te gaan als het aankomt op het sturen van verkeer, merkvoorkeuren en het aanjagen van aankopen. Consequenties voor je social media strategie zouden kunnen zijn dat je in mindere mate inzet op het zelf verspreiden van content, maar meer aanhaakt bij content die anderen over je produceren en de reikwijdte daarvan vergroot.
  4. De Martha Stewart regel: deze vind ik wel opvallend: het lijkt erop dat, wanneer je meer wilt bereiken dan alleen merkbekendheid, je zult moeten investeren in je eigen social media site, branded site of klantforum. Aanwezigheid en zichtbaarheid in externe platforms als Hyves en Facebook sorteert in termen van uiteindelijke conversie maar beperkt effect. Ik vermoed dat dit eigenlijk alleen maar van tijdelijke aard is. Nu ook social shopping steeds groter begint te worden zal ook de impact van aanwezigheid van merken in externe sociale media steeds groter worden.
  5. De “Power of weak links” regel: In de offline wereld halen we net zoveel, zoniet meer waarde uit de vrienden van onze vrienden, ofwel onze weak links. In een social media strategie moet de aandacht dus niet stoppen bij de eerste ring van influentials maar ook aandacht worden besteed aan die tweede en derde ring. Immers door die social graph inzichtelijk te maken zou je meer kunnen leren over hoe je je influentials activeert (d0or bijvoorbeeld te kijken naar wat de followers van influentials bezig houdt)
  6. De “Feed the Fire” regel: Blijkbaar zijn mensen er gek op om content te delen. Je ziet dat op Twitter op zich wel terug, maar of dat nu echt merk gerelateerde content is… Anyway, het feit dat de interesse en bereidheid om content min of meer groot is, is een goed doordachte content aggregatie, -syndicatie, -en distributie strategie noodzakelijk. En dit gaat dus verder dan “share this” op je site.
  7. De “More Things Change” regel: waar al vaker wordt aangegeven dat e-mail een belangrijke driver is voor social media, blijkt ook uit onderzoek dat e-mail en IM gewoon nog erg goed werkt. Er is dus geen sprake van of – of, maar veel meer van en – en. Kijk hoe je e-mail kunt inzetten in je social strategie en vice versa.
  8. De “Horse before the Cart” regel: Succes in social media betekent niet dat je op alle sociale platforms moet adverteren. Het gaat er mede om dat je jouw content relevant en deelbaar maakt voor je publiek. Waardevolle content waar mensen graag over willen praten en willen delen. Dit betekent ook dat je social strategy je eigen corporate site raakt.
  9. De “PR – Pitfalls” regel: Interessante! Onderzoek toont aan dat 90% van seeding acties nauwelijks impact, en dus effect heeft. Met andere woorden: op een PR achtige wijze seeden levert je een groot publiek op, maar een laag bereik. Voor je metrics betekent dat dus ook dat mentions en ‘audience’ niet voldoende is om te meten. Onderzoeken hoe een boodschap beklijft is des te belangrijker. Ook geeft dit aan dat een conversatiestrategie in social media meer resultaat zal opleveren dan een communicatiestrategie.
  10. De “Customer Service” regel: Neigt erg naar de PR pitfalls regel. Behulpzaam zijn en waarde toevoegen (bijvoorbeeld op het gebied van customer service via een social strategy) voegt in de regel meer waarde toe dan seeding, pr, bereik etc.

Een aardig lijstje met een aantal interessante inzichten. Kern van het verhaal is dat een effectieve social strategy duidelijk andere eigenschappen heeft dan een meer traditionele service, marketing of pr-strategie. Logisch nadenken over een gestructureerde aanpak helpt daarbij natuurlijk.

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!