5 kerntaken voor online community management

Afgelopen tijd heb ik nog wat mogen nadenken over een eenvoudige en laagdrempelige invulling van de kerntaken van community management. Geïnspireerd door onder meer de bijeenkomsten van communitymanagers.nl is daar uiteindelijk onderstaande plaat uitgekomen, die we verder hebben uitgewerkt in een concreet advies voor een project. Dit in aanvulling op de aspecten die nodig zijn om communities vanuit extern perspectief tot een succes te maken.

Een samenvatting van de belangrijkste kerntaken op een rij:

  • strategie: voor langere termijn richting en invulling geven aan de community
  • content: zelf actief bijdragen om het platform van relevante content te voorzien, waardoor het voor de leden interessant blijft om te participeren en de afhankelijkheid van alleen de leden iets wordt verlaagd
  • activatie: mensen mobiliseren om lid te worden en actief te blijven van je online omgeving
  • moderatie: de ‘huishouding’ van de online omgeving
  • rapportage: verantwoording over de ontwikkeling van de community richting (interne) stakeholders.

Volgens mij een simpel overzicht om te kijken naar hoe je community management kan invullen. Hoe die uiteindelijke invulling vorm krijgt is natuurlijk afhankelijk van het doel, de aard van je community en de creativiteit van het community management bijvoorbeeld.

Wat denken jullie? Logische groepering van kerntaken?

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!