Relevantie, wil en haalbaarheid binnen social media

In mijn werk vraag ik personen binnen een organisatie vaak naar hun mening rond social media. De manier waarop ik die gesprekken inga is in korte tijd flink veranderd. Hoewel je over social media eigenlijk altijd een intrigerend gesprek kunt hebben, ongeacht kennisniveau of voor- of tegenstand, wil je natuurlijk voorkomen dat je een uur lang een leuk gesprek hebt over social media zonder directe aanknopingspunten voor een vervolg te zien. Ligt natuurlijk voor de hand, maar de verleiding om een gesprek in te rennen met de vraag: “wat betekent social media voor jou” is groot.

Mijns inziens zijn er drie dingen die er binnen een organisatie toe doen en die je in een gesprek rond de toekomstige inzet van social media bloot zou moeten leggen (en dit geldt eigenlijk op alle vlakken): de relevantie, de wil en de haalbaarheid (in die volgorde). Pas daarna komt de uitwerking.

De relevantie

Kan je als merk ook daadwerkelijk iets toevoegen aan het social media landschap? Kan je als merk ook relevant zijn binnen de context en belevingswereld van de ontvangende partij? Vormt social media voor jou als merk überhaupt wel het juiste middel om je doelstellingen te bereiken? Door eenvoudigweg bestaande content te zenden word je niet relevant, word je niet spraakmakend en zal de ontvangende partij ook niet zo snel in contact willen komen met je.

De wil

Wil de organisatie serieus aan de slag met in dit geval het onderwerp social media en is het ook bereid om daar in eerste instantie in te investeren? Wil het het onderwerp oppakken binnen de wetten die gelden? Deze vraag kun je al snel breder trekken  door te onderzoeken wat de oprechte bereidheid is van een merk om (via social media) met haar klanten in contact te komen. Inzien dat het onderwerp relevant is binnen een bepaalde organisatorische context (verbetering van dienstverlening bijvoorbeeld) draagt natuurlijk in belangrijke mate bij aan de wil.

de haalbaarheid

Welke organisatorische voors- en tegens zijn er en waar moet ik vanuit een intern organisatieperspectief rekening mee houden? Ondanks dat de wil er kan zijn zou ik niemand adviseren een oneindige geldkraan open te draaien om aanwezigheid in social media te forceren. Relevantie en wil op hun beurt verbreden uiteraard de grenzen van de haalbaarheid.

Vragen stellen

Social Media kan het contact tussen merken en haar klanten nieuw leven inblazen, maar hoeft dat niet te doen. Waar we de afgelopen decennia verschoven zijn van ambacht en 1-op-1 communicatie met bedrijven naar massacommunicatie, kan social media nu weer een stukje van die 1-op-1 communicatie terugbrengen. Het is een van de weinige middelen die de interactie rond merken blootlegt en tussen merken en haar doelgroep kan faciliteren. Maar als merk moet je dat willen en als klant van een merk moet je er voor open staan.

Omdat social media geen doel op zich is, maar een middel kan zijn om bijvoorbeeld het contact tussen merk en klant te versterken is dat laatste ook het belangrijkste onderwerp van gesprek:

op welke wijze zou social media kunnen bijdragen aan het versterken van het contact tussen jou en je klant en wel zodanig dat zowel je klant als jijzelf er baat bij hebben?

Deze vraag kan ook met een simpel “geen enkele” beantwoord worden, wat aangeeft er voor een merk ook andere opties kunnen zijn om die interactie tussen merk en klant te versterken. Het kan ook zomaar gebeuren dat het woord social media in een gesprek niet meer valt en je toch waardevolle aanknopingspunten ziet voor het vervolg. Pas als je zicht hebt op de wijze waarop social media kan bijdragen ga je invulling geven aan haalbaarheid en uitwerking.

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!