Altimeter: Succescriteria voor Facebook Page marketing

Een club waar ik persoonlijk veel respect voor heb op het gebied van business strategy en social media strategy is Altimeter Group. Of met name het werk van Jeremiah Owyang wie ik al volg voordat hij de overstap maakte naar Forrester.

De afgelopen maanden heeft Altimeter niet stil gezeten op het gebied van onderzoek. De een wat groter dan de ander, maar daarom niet minder relevant. De komende tijd wil ik wat dieper ingaan op een aantal van deze onderzoeken en de koppeling naar social media strategie. Het eerste onderzoek: succes criteria voor het vermarkten van je Facebook fanpage.

8 Success Criteria for Facebook Page Marketing

Enthousiast werd ik bij het lezen van dit onderzoek naar de kwaliteit van inzet van Facebook door 25 Amerikaanse merken. Het is één van de weinige modellen die je in staat stelt een audit te doen op je inzet van in dit geval Facebook om van daaruit verbeteringen te formuleren.

Nog blijer was ik met de constatering dat de succescriteria die Altimeter definieert bijzonder sterk overeenkomen met de criteria die wij vanuit Social Embassy hanteren in de Social Media Monitor. Ook in de scoring van merken in de  social media monitor kijken we naar criteria als:

  • kwaliteit van de visuele identiteit;
  • transparantie over de doelstellingen die een merk heeft met een pagina;
  • kwaliteit en frequentie van updates;
  • kwaliteit van interactie.

Geeft wat mij betreft aan dat we met de Social Media Monitor op de goede weg zijn. Respect heb ik voor de wijze waarop Altimeter het onderzoek vorm geeft: criteria samenstellen met experts, het rapport stevig in de markt zetten en publiceren als kwalitatief, open onderzoek. Wat dat betreft zie ik groei voor ons initiatief.

Wat Altimeter sterk doet in het rapport is ook een oordeel koppelen aan de score van een merk. Een topic dat wij in de social media monitor nog hebben vermeden, maar wat toch duidelijk waarde toevoegt. Het vormt op die manier nog meer een benchmark, laat je zien waar je staat ten opzichte van peers en hoe je kunt verbeteren.

Criteria als basis voor een roadmap?

Hoewel Altimeter in haar rapport stelt dat deze criteria een basis vormen voor een roadmap denk ik dat er voor merken meer nodig is dan alleen het volgen van deze criteria om te komen tot een succesvolle invulling van een fanpage op bijvoorbeeld Facebook. De criteria geven een indicatie van waar je als merk op kunt verbeteren, maar criteria als “Live Authenticity” blijven toch redelijk abstract. Overigens iets waar we in de Social Media Monitor ook mee zitten. De uitdaging zit natuurlijk in hoe je dat exact vorm geeft. Uit ervaringen die we hebben opgedaan met community management voor diverse merken (ook op Facebook) merken we dat het gewoon erg hard werken is om structureel met leuke, relevante en interessante content te komen die dialoog faciliteert tussen bezoekers van je pagina en tussen jou en je doelgroep. We hebben daar zelfs bijna militairistische contentplannen aan ten grondslag liggen om de interactie op gang te krijgen en te houden.

Koppeling met bedrijfsdoelstellingen

Het rapport besteedt één paragraaf aan de koppeling van de inzet van Facebook aan bedrijfsdoelstellingen. Althans, het stelt dat merken de inzet van Facebook moeten afmeten aan de effecten op bedrijfsdoelstellingen en niet op basis van aantallen likes en fans. Onder bedrijfsdoelstellingen wordt genoemd: word-of-mouth, tevredenheid of traffic naar e-commerce. Te weinig insights natuurlijk om nu concreet mee aan de slag te gaan, terwijl dit juist één van de meest cruciale stappen is in je plan van aanpak: hoe rechtvaardig ik mijn investering. In het verleden heb ik hier zelf al eens een blogpost aan geweid. Ook Altimeter verwijst gelukkig door naar een ander onderzoek namelijk social media marketing metrics. Voer voor een nieuwe blogpost!

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!