2011: less social, more business…

Iets verlaat misschien, maar niet minder gemeend. Ook van hieruit wens ik iedereen de allerbeste wensen voor 2011! Vraag jezelf af wat je dit jaar gaat leveren. Mijn plan is om de lijn van 2010 door te zetten: onze klanten waarde laten ontlenen aan de inzet van social media. Bedrijfsmatig. Hoewel we langzamerhand al lang niet meer in de social media business zitten, maar gewoon weer in de marketing en communicatie business…

© Gaping Void


If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!