Oprichting vakvereniging Community Management Nederland

Sinds eind 2009 neem ik deel aan de LinkedIn groep Community Managers Nederland. De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan het oprichten van een officiële vakvereniging voor Community Management in Nederland. Ontstaan vanuit een behoefte onder professionals in het vakgebied alsmede bedrijven die op zoek zijn naar invulling van het vak community management.

Afgelopen woensdag (15 maart) is de vereniging officieel aangekondigd tijdens de 10e #CMNL bijeenkomst. Onderstaand is de post die de vereniging aankondigd op communitymanagers.nl integraal overgenomen. Voor meer details is hieronder de presentatie van die de 15e is gegeven opgenomen.


By rob

================================================================================

Op 24 augustus 2009 richtte Kirsten Wagenaar de LinkedIn groep Online Community Manager Nederland (CMNL) op, om community managers bij elkaar te brengen en ervaringen te delen. De groep groeide in anderhalf jaar naar 300 leden en is een mooie index van professionals en organisaties die zich met community management bezig houden.

De afgelopen anderhalf jaar zijn er vele discussies ontstaan met een zeer hoog percentage reagerende leden. Daarin worden ideeën, ervaringen en visies afgestemd, compleet gemaakt en onder woorden gebracht. Hoe zie jij het vak, hoe omschrijf jij je functie, waar werk jij mee, hoe los jij dat op, wat is jouw plek binnen de organisatie waarvoor je werkt, hoe leg jij je vak en het belang van je werkzaamheden uit?

Om kennis te delen, te ontwikkelen, en elkaar te ontmoeten worden elke twee maanden bijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten kennen thema’s als “Focus op functionaliteit of socialiteit?” (René Jansen, Winkwaves) “Succes van communities” (Rijk van Kooy en Martin Kloos, Deloitte); “Het creëren van draagvlak binnen de organisatie voor de community” (Hans Schepers, Rabobank); “Doelgericht activeren van communities” (Marlou van Campen, Wereld Natuur Fonds en Edo-Jan Meijer, Unit 4); “Moderatie” (Henny Bakel, InteractiefWeb); “De rol van de community manager” (Anouk Willems en Tom de Ruyck, Insites Consulting).

Een vak apart

De kwaliteit van de discussies op LinkedIn en de bijkomsten, de snelheid waarmee bijeenkomsten volgeboekt werden zijn indicaties van de professionaliteit en betrokkenheid van deelnemers en organisaties. Het toont aan dat er behoefte is aan kwaliteit en synergie, aan duiding om versnipperde kennis bijeen te brengen en om kennis van het vak te professionaliseren.

Het toont ook aan dat het vak een vak apart is, met een eigen domein wat afgebakend mag worden zodat de wereld weet wat je van een community manager kan verwachten.

Een vak apart vraagt om een vakvereniging

Community managers zijn professionals; nu nog een professionele vertegenwoordiging. Het is tijd om van die informele dialoog op LinkedIn een officiële dialoog te maken, met heldere vragen, heldere doelen en een duidelijke focus. Ook is het tijd om het verhaal met autoriteit naar buiten te brengen, zodat iedereen weet wat je van een community manager kan en mag verwachten, hoe je zo iemand moet plaatsen, en welke rol en ruimte behoort een community manager te krijgen binnen een organisatie.

7 feb jl. is officieel de Vereniging Community Management Nederland (CMNL) opgericht. Met deze vakvereniging krijgt het informele verband van community managers een officieel platform en vertegenwoordiging. De vakvereniging heeft zich onder andere tot doel gesteld duiding en professionalisering te brengen, de ontwikkeling van online community management en de daarmee samenhangende dienstverlening in het algemeen te bevorderen, de gezamenlijke belangen van de leden te behartigen en het vak bekend te maken naar derden.

Een vakvereniging maakt het mogelijk een positie te claimen binnen het domein van community management en te werken aan de groei van het eco systeem van community management.
Met de professionele achterban, de uitkomsten van de dialoog op LinkedIn en bijeenkomsten werkt de vakvereniging aan heldere publicaties en aanbevelingen, (wetenschappelijk) onderzoek naar de ontwikkeling van de markt en het vakgebied, accreditatie, opleidings adviezen, consolidering van het vak, en de ontwikkeling van functie- en competentieprofielen.

We laten weten dat wij er zijn en maken expliciet wat iedereen al impliciet weet, zodat niemand meer hoeft te twijfelen aan de toegevoegde waarde van een community manager voor je organisatie, voor de professionalisering van je online communicatie en voor de dialoog met de community.

Het bestuur van de vakvereniging Community Management Nederland bestaat uit Kirsten Wagenaar (voorzitter, @kirstenwagenaar), Mathijs van der Kooi (secretaris, @mvdkooi), Martin Kloos (adjunct-secretaris, @martinkloos), Robin van Lieshout (penningmeester, @rankrobin) en Jelle Beijer (algemeen bestuurslid, @jellebeijer).

Meer informatie omtrent de vereniging is te vinden op de speciale verenigingspagina.

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!