Luisteren organisaties naar hun fans? Een onderzoek naar de inzet van content op Facebook

In mijn blogpost over Carnegie en community management stipte ik een belangrijk punt aan dat vaak in de discussie met organisaties over conversaties via social media naar voren komt: het ogenschijnlijke dilemma tussen datgene dat jij als organisatie wilt vertellen en wat je community wilt horen cq. over wilt praten.

Om eens uit te zoeken hoe organisaties daar op Facebook mee omgaan hebben we bij Social Embassy een kort onderzoek gedaan naar de inzet van content door 15 grote merken op Facebook. Daarbij hebben we lijst van Social Bakers als uitgangspunt genomen en alleen gekeken naar Nederlandstalige pagina’s.

Wat blijkt? De onderwerpen waar organisaties het vaakst over praten zijn meestal niet de onderwerpen waar de community het liefst over praat. Organisaties praten dus nog onvoldoende over de onderwerpen die haar fanbase wil horen. Dit raakvlak tussen organisatie en fan blijkt kleiner te zijn dan merken denken.

Uit het onderzoek trekken we een aantal learnings.

  • In de eerste plaats is het belangrijk dat je goed onderzoek doet naar de thema’s waarop je dialoog kunt initiëren met je fans. Waar IBM recentelijk de perception gap heeft geformuleerd is het ook zeer goed mogelijk dat in jou specifieke geval de informatiebehoefte op heel andere terreinen ligt dan je in eerste instantie zou verwachten of willen.
  • Breng regelmaat aan in je updates. Organisaties die regelmaat aanbrengen in hun postings weten een hogere mate van interactie te realiseren.  Een ander bijkomend voordeel van regelmaat is dat Facebook de updates van je organisatie waarschijnlijk niet automatisch verbergt in de newsfeed van je fans. Polle de Maagt noemt dit het concept van gradual engagement.
  • Breng afwisseling aan in je updates. Naast regelmaat blijkt ook dat merken die de onderwerpen van hun updates afwisselen een hogere mate van interactie weten te realiseren.
  • Stel simpele vragen en voeg acties toe aan je content strategie. Simpele vragen en acties blijken de meeste interactie te genereren.

Het volledige onderzoek is te downloaden op Slideshare of hieronder te bekijken.


If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!