Wat staat er op de social media agenda in 2012?

Met die vraag in het achterhoofd hebben we bij Social Embassy de afgelopen weken een onderzoek uitgevoerd onder social media verantwoordelijken bij top 100 adverteerders. Het doel van het onderzoek is om eens inzichtelijk te krijgen waar de prioriteiten liggen op het gebied van social media bij de professionals aan bedrijfszijde die dagelijks bezig zijn met dit onderwerp. Veel voorspellingen worden er natuurlijk gedaan vanuit de hoek van de experts, de adviseurs en de zelfstandigen. Een stuk minder hoor je de mensen die er iedere dag binnen een bedrijf mee bezig zijn.

Structurele dialoog met fans als belangrijkste uitdaging voor 2012

Wat de 28 professionals als de grootste uitdaging zien voor 2012 is het voeren van een structurele dialoog met klanten / fans via sociale media. 57% van de professionals is het eens met deze stelling. Na het voeren van een structurele dialoog worden interne governance en budgettering als de belangrijkste uitdagingen gezien.

Lees de volledige resultaten op de website van de social media agenda of bekijk ze in onderstaande slideshare presentatie.

Dat het aangaan van een structurele dialoog als één van de belangrijkste uitdagingen wordt gezien stemt me natuurlijk positief. Dat betekent dat het voor organisaties als belangrijk wordt gezien en dat het ook de nodige aandacht gaat krijgen. De kwaliteit van de dialoog die je voert met je klant bepaalt immers in belangrijke mate het succes. Dit wordt door de industry experts onderkend. Na aanwezigheid natuurlijk de belangrijkste volgende stap.

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!